AMNYTT 0119 kollasj crop

Diskusjonen må rette seg inn mot hvordan vi sikrer god rekruttering

AMNYTT 01 2019 er distribuert

Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer.

Fagfolkenes bidrag i denne situasjonen er helt avgjørende for å opprettholde konkurransedyktige bedrifter. I den næringspolitiske debatt diskuteres det hvilke næringer som er viktigst for norsk velferdssamfunns fremtid. Jeg mener dette er feil tema å diskutere.

Diskusjonen må rette seg inn mot hvordan vi sikrer god rekruttering til industrirettet utdanning. Det er ingen tvil om at oppdretts- og sjømatnæringene er bærekraftig og viktig for mange lokalsamfunn. Like sikkert er det at den norske velferd vil være avhengig av olje- og gassinntekter i mange år fremover.

Last ned AMNYTT 01 2019 her

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
Palo Alto crop

Palo Alto Networks forenkler AI-drevet OT-sikkerhet

Kan enkelt aktiveres – uten å installere ekstra sensorer

Ny Zero Trust OT sikkerhetsløsning sikrer kritisk infrastruktur uten ekstra sensorer. Bruk av operasjonell teknologi (OT) vokser raskt, og det gjør også nettangrep på OT-miljøer. Angrep som forstyrrer driften og forårsaker skade som strekker seg langt utover inntekter og omdømme, menneskelig sikkerhet og kritisk infrastruktur.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...