Valèry Kloubert

Brukerne mottar praktisk støtte i sin endrede arbeidshverdag

Alt på nett: Webcaster, opplæring og rådgivning

Nå for tiden arbeider mange hjemme. Derfor tilbyr EPLAN flere nettjenester, inkludert webcasts, for å gi brukerne spesifikk praktisk støtte. Muligheten for fjernrådgivning og møter med konsulenter via videokonferanse er en ny tjeneste fra EPLAN til selskaper - støttet av nettkurs fra EPLAN Training Academy.

De første tre tyske webcastene om emnet «EPLAN og arbeid hjemme» hadde rundt fire hundre deltakere, noe som viser det store behovet for kundestøtte. EPLAN reagerer positivt på endrede markedsforhold ved å sette sammen en hel pakke av digitale tilbud i rekkefølge. Dette omfatter webcastene om emnet «EPLAN og arbeid hjemme», der brukerne mottar praktisk støtte i sin endrede arbeidshverdag. Emner som fjerntilgang til programvaren EPLAN, VPN-forbindelser til selskapsnettverk, eller klonede grunndata ble alle dekket i de entimes webcastene. De er nå tilgjengelige som videostrømmer - finn dem på EPLANs nettside.

Gå enda dypere

Nok en webcast-serie om emnet »Mer effektiv bruk av EPLAN-plattformen og nye tekniske metoder» er på agendaen, og dekker emner som automatisering i panelbygging og bryteranleggsystemer, PLM-integrasjon og makroteknologi i EPLAN Electric P8. EPLAN tilbyr også disse webcastene gratis slik at brukerne får muligheten til å gjøre seg kjent med disse emnene eller fordype seg i dem.

Rådgivning også på nett

Oppmøte på stedet har vært standard, særlig for tjenester som opplæring og rådgivning. Nå får EPLAN-kundene mange muligheter til å motta konsulenttjenester digitalt via videokonferanse. Disse fjernrådgivningstjenestene kan brukes til å undersøke et selskaps prosesser og proaktiv optimalisering som skulle ha vært gjort for lenge siden. EPLANs direktør for fagtjenester, Bernd Schewior, forklarer: «Målet vårt er å være tilgjengelig for brukerne døgnet rundt. Vi tilbyr nettmøter og fjerntjenester der vi svarer på spørsmål fra kunder i sanntid. Denne tjenesten ble opprett på nyåret og har blitt en integrert del av opplæringsprogrammene for kommende sertifiserte EPLAN-teknikere.»

Utvidelse av nettkurstilbudene

EPLAN Training Academy arbeider også hardt for å utvide sitt nettkurs-tilbud. Akademiet tilbyr kurs om ulike nøkkelemner som grunnopplæring for mange produktområder, f.eks. EPLAN Electric P8 og EPLAN Pro Panel. Det fins også fordypningskurs om makro- og enhetsteknologi, opprettelse av grunndata, for ikke å glemme PLC, alt på nett.

 

Nærmere informasjon på: www.EPLAN.no

David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...
Autic edge 4transparent crop

Red Lion FlexEdge

Løser oppgaver man ellers trenger flere produkter for å løse

Red Lion Controls, som forhandles av Autic as, er spesialister på kommunikasjon, industriell automasjon og nettverksløsninger har nå lansert  FlexEdge™ Intelligent Edge Automation Platform.

les mer...
AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

les mer...