Phoenix electric crop

All Electric Society – en teknologipark for fremtiden

Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden vil se ut. En visjon er et helelektrisk samfunn der all energi kommer fra fornybare kilder som sol og vind. Phoenix Contact har virkeliggjort visjonen om det helelektriske samfunnet – riktignok i en mindre skala. 

Ved innfarten til hovedkontoret i Blomberg åpnet de i fjor høst All Electric Society Park, der publikum kan oppleve fremtidsbildet og få det forklart på en lettfattelig måte.

Den 7600 kvm store parken er fritt tilgjengelig, og forklarer på ulike stasjoner hvordan «All Electric Society» – et samfunn basert på elektrisitet – kan fungere. Parken er koblet til Phoenix Contact sitt nett med smartRTU, en trådløs, modulær løsning designet for monitorering av distribusjon i nettet og desentralisert kraftforsyning.

 – Et "All Electric Society" betyr ikke at bare elektrisitet vil bli brukt som energikilde i fremtiden. Snarere vil Power-to-X-teknologier spille en stor rolle, det vil si konvertering eller lagring av fornybar elektrisitet, for eksempel i form av hydrogen, forklarte konsernsjef Frank Stührenberg i forbindelse med åpningen av parken 13. september 2023.

Last ned hele artikkelen her.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...