SINTEF AKER crop

Mona Mølnvik, Alexandra Bech Gjørv, Valborg Lundegaardog Jim Stian Olsen

Aker Carbon Capture og SINTEF utvider samarbeidet for å utvikle neste generasjons CCUS-teknologi

Aker Carbon Capture og SINTEF har inngått en strategisk samarbeidsavtale, med mål om å videreutvikle teknologi for CO₂-håndtering (CCUS) som skal redusere CO₂-utslipp fra industri og kraftproduksjon. Dette er en viktig del av den grønne omstillingen i Norge.

– Aker og SINTEF har samarbeidet i mer enn 25 år, og har vært pionere innen CCUS, som er en viktig løsning for å nå netto-nullutslipp. Med denne avtalen akselererer vi kunnskapsoverføringen fra vitenskap og forskning til innovasjon i markedet, sier Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i SINTEF.

– Å inngå de riktige partnerskapene er en kritisk komponent i vår strategi, og vi er glade for å styrke samarbeidet med SINTEF ytterligere for å utvikle nye innovative løsninger for å dempe CO2-utslippene, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture.

CCUS – et uunnværlig verktøy

CCUS omfatter en rekke teknologier for å fange CO₂ og utnytte eller lagre det trygt. Både det internasjonale energibyrået (IEA) og FN (IPCC) peker ut denne teknologien som en kritisk suksessfaktor for å redusere CO₂-utslipp og begrense global oppvarming til under 1,5˚C.

– CCUS er et uunnværlig verktøy for å nå globale klimamål. Som teknologi har den steget fra noe som er fint å ha til en helt avgjørende løsning, sier Nils Røkke som er bærekraftsdirektør i SINTEF.

Et strategisk samarbeid for å etablere flere CCUS-prosjekter

Avtalen er et strategisk samarbeid på ikke-eksklusiv basis, med mål om å fremskynde og gjøre CCUS mer utbredt. Dette skal skje gjennom å etablere flere CCUS-prosjekter, spesielt innen CO₂-fangst.

Gjennom samarbeidet vil partene se på muligheter for å utvikle nye fangstteknologier, dele kunnskap og samarbeide tettere for å generere og følge opp nye ideer.

Etablering av et felles rammeverk for samarbeid vil fjerne barrierer og byråkrati, og dermed gjøre SINTEF og Aker Carbon Capture i stand til å samarbeide raskt og effektivt.

Et verdifullt og langsiktig partnerskap

Aker Carbon Capture og SINTEF har en lang historie med samarbeid. SINTEF har jobbet med Aker-selskaper i over 25 år i ulike prosjekter for CO₂-håndtering, noe som viser verdien av langsiktige partnerskap.

Det mest synlige resultatet av samarbeidet så langt er at partene sammen med NTNU har utviklet en væskebasert fangstteknologi som en del av det åtteårige SOLVit-programmet. Aker Carbon Capture er i dag en ledende leverandør av en egenutviklet, aminbasert CO₂-fangstteknologi, som implementeres i det norske fullskala CCUS-prosjektet Langskip.

– Et partnerskap med SINTEF og tilgang til deres betydelige testinfrastruktur og kunnskap om CCUS og muliggjørende teknologier, vil ikke bare tillate Aker Carbon Capture å fortsette å forbedre vår eksisterende teknologiportefølje, men også gjøre oss i stand til i samarbeide for å identifisere neste generasjons CCUS-teknologi og bringe det til markedet. Gjennom et strategisk samarbeid kan vi utfordre hverandre for å akselerere utviklingen av nye løsninger, sier Jim Stian Olsen, teknologisjef i Aker Carbon Capture.

Gjennom NCCS (the Norwegian CCS Research Centre – Norsk forskningssenter for CO2-lagring) har SINTEF med partnerne i senteret bidratt med både kunnskap og forskning til Langskip.

– For å oppfylle målene i Parisavtalen og norske klimaambisjoner, må vi fortsette det felles arbeidet med å kutte kostnader, redusere risiko og oppskalering av CO₂-håndtering. Forskning, utvikling og innovasjonsinnsats gjort i samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, og bransjeaktører som Aker Carbon Capture er avgjørende, sier Mona Mølnvik, NCCS-direktør og forskningssjef i SINTEF.

Om Aker Carbon Capture og SINTEF

Aker Carbon Capture er et rendyrket karbonfangstselskap med løsninger, tjenester og teknologier som betjener en rekke industrier med CO₂-utslipp, inkludert segmentene sement, bio- og avfall-til-energi, gass-til-kraft og blått hydrogen. Aker og Aker Carbon Capture har jobbet med CCUS i to tiår, og deres proprietære CO₂-fangstteknologi tilbyr en unik, miljøvennlig løsning for å fjerne CO₂-utslipp.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. SINTEF har forsket på CCUS siden oppstarten på 1980-tallet.

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...