ABB smart sensor crop

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende for store fabrikker. Ingeniører må samle inn data manuelt og generere rapporter for hver motor. En motorsvikt kommer ofte uventet og fører til driftsstans og tapt produksjon. Men hva om ingeniører kunne forutsi og løse et problem før det oppstod? Hva om motoren kunne formidle helsetilstanden til operatørene og gi dem beskjed om når det er tid for service? Og hva om dette kan gjøres rimelig i stor skala?

Smartsensorer

Svaret er smartsensorer. En sensor, omtrent på størrelse med en smarttelefon, er enkel å feste til motorer eller annet utstyr som pumper, lagre eller gir, og gjør dem til smarte, trådløst tilkoblede enheter. Motorene kan deretter overføre sine tilstandsdata til en smarttelefon eller en sikker, skybasert server der de analyseres videre med algoritmer basert på tiår av ABB-erfaring og -kunnskap. Det analyserte resultatet blir deretter sendt tilbake til en smarttelefon eller en dedikert kundeportal og informerer operatørene om tilstanden til motoren eller pumpen. Slik formidles potensielle problemer før de oppstår.

ABB AbilityTM Smart Sensor-løsning for tilstandsovervåking lar operatører redusere driftsstans, forlenge motorens levetid og/eller forbedre energieffektiviteten. Uventede stopp reduseres eller elimineres helt, og det er enkelt å lage vedlikeholdsplaner. Resultatet er høyere produktivitet og betydelige kostnadsbesparelser. Enkelheten og de lave kostnadene gjør smarte sensorer til et realistisk alternativ i stor skala.

Endrer verden

To ferske eksempler illustrerer fordelene. Vannverket i Singapore, et land med 6 millioner innbyggere, har ett oppdrag: Å sørge for at den raskt voksende metropolen, med få naturlige vannkilder og begrenset landmasse, har en jevn tilførsel av rent vann. Med en forventet dobling av dagens forbruk på nærmere 2000 millioner liter i løpet av førti år, er dette en stor utfordring. Med høye driftskostnader, økende energibruk og mangel på arbeidskraft, trengte Singapore å tenke utenfor boksen.

ABB og vannverket Public Utilities Board (PUB) gjennomførte en vellykket pilot med smartsensorer på vannverkets motorer og pumper.

– Sensorene ga oss sanntidsdata som reduserte feilsøkingstiden, så vel som arbeidskraft og papirarbeid. Våre operatører har nå sentrale driftsparametere ved fingertuppene og mottar sanntidsvarsler om utstyrsproblemer, sier Jiawei Ng, PUBs seniorsjef for informasjonsteknologi og digital transformasjon.

ABB installerte en integrert løsning med 22 smartsensorer, fjernovervåkning og Microsoft HoloLens AR-briller (Augmented Reality, utvidet virkelighet) for å hjelpe med vedlikehold og opplæring. Selskapet installerte også seks ABB Ability digitale drivlinjer, som integrerer sensor- og omformerdata med skybasert analyse langs hele kjeden av anleggsutstyr, fra omformere og motorer til pumper og lagre.

Tilstandsovervåkningsportalen ABB Ability ™ Digital Powertrain lar kundene enkelt konfigurere drivlinjen og overvåke viktige helse- og driftsparametere via en enkelt portal.

– Den digitale drivlinjen varsler om mulige tegn på svikt, noe som bidrar til å redusere vedlikeholdskostnadene for anlegget, sier Ng. – ABB er en viktig partner i PUBs endringsreise, slik at landet vårt kan ha en bærekraftig tilførsel av rent vann, ikke bare i dag, men i mange generasjoner fremover.

I en annen del av verden fikk norskbaserte Yara International, en produsent av nitrogenbasert gjødsel og andre landbruksprodukter, utfordringen med å opprettholde et høyt effektivitetsnivå på alle produksjonsområder. Gitt at deres anlegg har installert 400 000 lavspenningsmotorer, trengte de en innovativ løsning som var overkommelig i stor skala.

ABB inngikk et samarbeid med Yara for å installere ABB Ability Smart Sensor-løsning på motorene. Teknologien ga innsikt om tilstanden til anleggsutstyret, slik at operatørene kunne iverksette tiltak i tide for å unngå et havari. Dette reduserer også behovet for å reise ut til anlegget, en annen faktor som påvirker driftseffektiviteten. Fremfor alt kan vedlikehold nå planlegges i henhold til sanntidsbehov, og bringe Yara International ett skritt nærmere fullt, tilstandsbasert vedlikehold av fabrikkene.

– ABBs løsning hjelper oss å fokusere på ressurser der de absolutt er nødvendige. Den største fordelen for oss er høyere produktivitet og effektivitet, økte energibesparelser og et produkt av høyere kvalitet for våre kunder, sier Perry Jaspers, prosesseier, elektro og automatisering, hos Yara International.

Axflow Wika crop

AxFlow AS - mangeårig distributør for WIKA i Norge

Nærhet til kundene er avgjørende for effektive løsninger

WIKA er en global markedsleder innen måling av trykk, temperatur, nivå og flow og har blitt representert i Norge siden 1991 av AxFlow AS. I samarbeid med kundene utvikler de omfattende løsninger basert på måletekniske komponenter av høy kvalitet, som til slutt blir integrert i de ulike prosessapplikasjonene.

les mer...
Schneider masterPact crop

Ny effektbryter for maritime applikasjoner

33 % av alle skip vil ha batterier som energikilde innen 2050

Schneider Electric lanserer MasterPact NW EPDC-D 1100V DC, en effektbryter som er testet, godkjent og sertifisert for maritime applikasjoner. - En tydelig trend innen skipsdesign de siste årene er økt bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer, forklarer Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric.

les mer...
David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...