Last mile crop

Det nye selskapet skal leverer både utstyr, kompetanse og tjenester

Fusjonerer for å håndtere viktig infrastruktur

Last Mile Communication og CEE Energiteknikk fusjonerer og blir én komplett leverandør av løsninger for kommunikasjon og overvåking av viktig infrastruktur i energisektoren. Navnet på det nye selskapet er Last Mile AS

De to ingeniørbedriftene i Asker har samarbeidet tett over tid, og nå slår blir de slått sammen til en samlet enhet, Last Mile AS.

Kjernevirksomheten til CEE Energiteknikk er relévern, RTU (Remote Terminal Unit) og analyse av spenningskvalitet inn mot energi- og olje & gass sektoren. Last Mile Communication (LMC) er distributør og løsningsleverandør innen industriell datakommunikasjon mot blant annet el- og vannforsyning og systemer for olje & gass.

El og olje

Strategien er at det nye selskapet leverer både utstyr, kompetanse og tjenester på begge disse områdene til energibransjen.

— Både kraftforsyning og olje & gass har behov for å gjøre store investeringer relatert til sikring og overvåking av sin infrastruktur, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Solli i det nye selskapet Last Mile AS.

Gjennom robuste og sikre produkter og løsninger, vil vi kunne bistå kundene våre innenfor relévern, analyse og overvåkning av spenningskvalitet, sensorering/IIOT  (Industrial Internet of Things) og ikke minst datakommunikasjon. Vi leverer industrielle nettverksløsninger som LAN/WAN og industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier. Vi får i tillegg et økt spekter av tjenester og rådgivning innenfor disse områdene.

Smart grid

Mange tusen nettkomponenter i strømnettet oppgraderes eller byttes nå ut til smartere enheter som kobles sammen og kommuniserer. Med Smart Grid vil vi oppnå en bedre utnyttelse av strømnettet, øke nettintelligensen og være bedre rustet til å håndtere nye krav til strømnettet.

Last Mile bidrar med kompetanse, erfaringer og løsninger som hjelper kraftselskaper til å ta gode valg for de ulike behovene som finnes innenfor Smart Grid.

— I oljesektoren pågår en tilsvarende digitalisering og oppgradering for å kunne styre og overvåke komponenter. Her er det ikke uvanlig at installasjoner sitter med mer enn 20 år gamle spenningsvern som er modne for utskifting, sier Solli.

 

VEGAMET-VEGAPULS-crop

Radar, en bedre ultralyd

Spesielt utviklet for måletekniskee enkle applikasjoner

VEGA utvider leveringsprogrammet av radarbaserte nivåmålere med prisgunstige enheter for enkle applikasjoner. For noen få år siden startet en ny tidsalder for radarbaserte nivåmålere når VEGAPULS- instrumenter basert på 80GHz måleteknologi ble introdusert.

les mer...
Eplan ny versjon crop

Ny versjon av EPLAN-plattformen

kKn fullføres raskere med masseredigering av prosjektdata

EPLAN Platform, Version 2.9, har vært tilgjengelig siden slutten av januar. Hurtig opprettede QR-koder kan lagre hyperlenker, som kan åpnes ute i felten. Lagstyring sikrer at alle endringer lagres automatisk, noe som gjør det enda enklere å iverksette firmaets standarder.

les mer...
AMNYTT kolasj 01 20 crop

AMNYTT 01 2020 er publisert

Mennesket blir ikke overflødig i den digitale hverdag, hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil være sentrale temaer. Tvert imot. Det er de bedriftene som evner å utnytte samspillet mellom mennesket og teknologien best, som vil bli vinnere i morgendagens industri. For å kunne møte utfordringene som vil stå i kø, må det utvikles nye samarbeidsarenaer.

les mer...
Adroit SDS2000X Plus PA crop

Oscilloskop fra Siglent med funksjonsrik standardkonfigurasjon

Et økonomisk oscilloskop som kan vokse med testbehovene

Siglent SDS2000X Plus, som forhandles av Adriot AS i Norge, har arvet det allsidige og brukervennlige brukergrensesnittet fra storebror SDS5000X, dette inkluderer 10” berøringsskjerm med multi-touch, ekstern mus- og tastaturkontroll samt innebygd webserver for fjernstyring, dette gjør det enkelt i bruk og reduserer læringskurven til et minimum.

les mer...