Last mile crop

Det nye selskapet skal leverer både utstyr, kompetanse og tjenester

Fusjonerer for å håndtere viktig infrastruktur

Last Mile Communication og CEE Energiteknikk fusjonerer og blir én komplett leverandør av løsninger for kommunikasjon og overvåking av viktig infrastruktur i energisektoren. Navnet på det nye selskapet er Last Mile AS

De to ingeniørbedriftene i Asker har samarbeidet tett over tid, og nå slår blir de slått sammen til en samlet enhet, Last Mile AS.

Kjernevirksomheten til CEE Energiteknikk er relévern, RTU (Remote Terminal Unit) og analyse av spenningskvalitet inn mot energi- og olje & gass sektoren. Last Mile Communication (LMC) er distributør og løsningsleverandør innen industriell datakommunikasjon mot blant annet el- og vannforsyning og systemer for olje & gass.

El og olje

Strategien er at det nye selskapet leverer både utstyr, kompetanse og tjenester på begge disse områdene til energibransjen.

— Både kraftforsyning og olje & gass har behov for å gjøre store investeringer relatert til sikring og overvåking av sin infrastruktur, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Solli i det nye selskapet Last Mile AS.

Gjennom robuste og sikre produkter og løsninger, vil vi kunne bistå kundene våre innenfor relévern, analyse og overvåkning av spenningskvalitet, sensorering/IIOT  (Industrial Internet of Things) og ikke minst datakommunikasjon. Vi leverer industrielle nettverksløsninger som LAN/WAN og industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier. Vi får i tillegg et økt spekter av tjenester og rådgivning innenfor disse områdene.

Smart grid

Mange tusen nettkomponenter i strømnettet oppgraderes eller byttes nå ut til smartere enheter som kobles sammen og kommuniserer. Med Smart Grid vil vi oppnå en bedre utnyttelse av strømnettet, øke nettintelligensen og være bedre rustet til å håndtere nye krav til strømnettet.

Last Mile bidrar med kompetanse, erfaringer og løsninger som hjelper kraftselskaper til å ta gode valg for de ulike behovene som finnes innenfor Smart Grid.

— I oljesektoren pågår en tilsvarende digitalisering og oppgradering for å kunne styre og overvåke komponenter. Her er det ikke uvanlig at installasjoner sitter med mer enn 20 år gamle spenningsvern som er modne for utskifting, sier Solli.

 

PASCAL BITZ

ABB og Ericsson baner vei for digital omstilling av industrien

Handlingen vil ble aktivert i sanntid gjennom Swisscoms 5G-nettverk,

For første gang noensinne vil ABB og Ericsson sammen med Swisscom demonstrere hvor enkelt og effektivt roboter kan kontrolleres over store avstander gjennom 5G sanntidsteknologi. Under World Economic Forum (WEF) 2020 vil verdensledere se den nye teknologien bruke 5G til kommunikasjonsformål, helt uten forsinkelse.

les mer...
Steut nødtrekk crop

Nykommere i steutes Ex-sortiment

Har svært lange levetider, selv i ugjestmild miljøer,

Robust nødtrekksnor og belteinnrettingsbrytere for Ex-soner. Nødtrekksnor-bryterne i Ex ZS 92 S-serien vil være tilgjengelig med ATEX/IECEx-godkjenninger for sonene 1 (gass-Ex) og 21 (støv-Ex). Belteinnrettingsbryterne i Ex ZS 92 SR-serien vil være godkjent for sone 21 (støv-Ex).

les mer...
Beckhoffcloud_engineering crop

Smart Engineering direkte i skyen

Kan jobbe videre i det vanlige utviklingsmiljøet

TwinCAT Cloud Engineering som grunnlag for høyeffektive IoT automatiseringskonsepter. PC-basert styring som sentral, åpen styringsplattform for alle maskinfunksjoner, støtter optimal implementering av høyeffektive IoT-baserte automatiseringskonsepter.

les mer...
Schneider Exchange crop

Exchange – Åpen og gratis plattform for kompetanseutveksling

Medlemskapet er gratis og gir rett til kjøp og salg av tjenester

Schneider Electric lanserer den åpne, globale plattformen Exchange - nå også i Norge. Exchange er et digitalt økosystem der eksperter, innovatører, utviklere og startups kan møtes for å finne løsninger på spørsmål relatert til bærekraft og energiutfordringer.

les mer...