APX-Automatisk-volumskannin

Automatisk velge rett (rimeligste) transportprodukt med beregnet kostnad

APX systems presenter Automatic Volume Detection

Automatisk volumberegning av varesendinger vil reduserer logistikk kostnadene betydelig. Systemet består av en kameraløsning som automatisk fanger de faktiske målene på en sending og returnerer en volumvekt inn til logistikksystem.

Systemet har APX Systems egen løsning, sD2 Logistics. Men hvilke som helst annen systemløsning kan benyttes.

I kombinasjon med en vekt som veier sendingen, vil systemet automatisk benytte den verdien (reell vekt eller volum vekt) som vareeier faktisk vil bli belastet etter og deretter automatisk velge rett (rimeligste) transportprodukt med beregnet kostnad. I tillegg lagres et bilde av sendingen som dokumenterer sendingens utseende og stand ved skipning.

Dette løser en kjent problemstilling der vareeier ved bestilling av transport oftest oppgir reell vekt i mangel av systematiske volumetriske data. Aktuell transportør vil oftest måle sendingen og dersom volumvekt overstiger reell vekt, vil denne benyttes ved beregning av transportkostnad uten at vareeier nødvendigvis blir orientert om dette før faktura foreligger. I tillegg belastes vareeier oftest for et «korrigeringsgebyr» fordi vareeier ikke oppgir korrekt volumvekt ved bestilling. Valg av transportprodukt er også oftest en manuell prosess basert på erfaring. Den nye løsningen vil, basert på systematiske (vekt og volumetriske data), automatisk velge, beregne og bestille rett transportprodukt som igjen kan knyttes til salgsordre. Dette sikrer at transportkostnadene knyttet til en ordre er korrekte og på den måten gir et sant bilde av fortjeneste.

I tillegg vil løsningen kunne benyttes til å optimalisere utnyttelsen av lagerplass når denne benyttes i varemottak, der sendingen veies og måles ved inngang og på den måten får tildelt plass basert på plassbehov og tilgjengelig kapasitet i lageret.

Løsningen gir betydelige besparelser både med tanke på bortfall av manuelle prosesser og reduserte transportkostnader. Rett transportkostnad ved automatisk valg av rett transportprodukt basert på komplette sendingsdata og bortfall av unødvendige gebyrer.

Lansering

Løsningen er klar for utrulling til nye og eksisterende kunder

APX systems er kjent som et norskeid gründerselskap, som utvikler intelligente produksjons- og logistikkløsninger innen RFID, strekkoder, GPS og EDI. I tillegg til kontor ved Oppdal Næringspark i Norge har firmaet underavdelinger i Colombo på Sri Lanka, i Shanghai, Kina.

Pepperl induktiv giver crop

Induktive givere med forbedrede egenskaper fra ledende leverandør

Utviklingen av den nye porteføljen var utvilsomt selskapets lange erfaring

Selv om sylindriske induktive givere har vært på markedet i mer enn 60 år er det fortsatt behov og muligheter for forbedringer. Pepperl+Fuchs har gjennomført en redesign av DC-utgaven som har medført forbedring av egenskaper som er viktige for mange kunder.

les mer...
Håland SVi3-positioner-ventilstiller crop

Ny Masoneilan SVI3 positioner

Håland Instrumentering AS presenterer ny brukervennlig digital ventilpositioner / ventilstiller for pneumatiske kontrollventiler. Den benytter samtidig avansert teknologi for pålitelig og nøyaktig ventil posisjonering.

les mer...
NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Kan enkelt og lokalt styres og betjene

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

les mer...
AMNYTT 05 2021 kollasj crop

AMNYTT 05 2021 er publisert

Mange bedrifter er på god vei i å utvikle bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser. Men flere bør følge etter de gode eksempler. Utfordringene er muligens å ta til seg nødvendig kompetanse. Men det er det overkommelig å løse. Snakk med bedrifter som har startet den digitale reise, eller spør anerkjente utviklingsmiljøer. Vi har nødvendig kompetanse her i landet.

les mer...