MIDSECTION OF WOMAN WORKING WITH MOBILE PHONE

9 av 10 selskaper som bruker AI til å forbedre KPI-er ser tydelige forbedringer

Et flertall av bedriftsledere ser behovet for å forbedre organisasjonens nøkkelindikatorer (KPIer). Kun en tredjedel har tatt i bruk AI i KPI-arbeidet, men de som gjør det ser raskt forbedringer i hvordan de kan analysere virksomheten og ta bedre beslutninger. Det viser en ny rapport fra MIT Sloan Management Review og Boston Consulting Group (BCG).

De fleste selskaper bruker nøkkelindikatorer eller Key Performance Indicators (KPI-er) som referansepunkter for å evaluere måloppnåelse innen eksempelvis salg, kundetilfredshet eller operativ effektivitet.

Skiftende økonomiske forhold, nye og høyere forventninger fra kundene, samt digitale transformasjoner gjør at stadig flere organisasjoner må revurdere både hvordan de definerer suksess - og hvordan den måles.

Til tross for store fremskritt innen bruk av AI-teknologi til analyseformål, er det langtifra vanlig å benytte kunstig intelligens til å forbedre utformingen av nøkkelindikatorer. Av de 3000 bedriftslederne verden over som MIT SMR og BCG spurte i undersøkelsen, svarer 6 av 10 at deres KPIer har forbedringspotensial, men bare 1 av 3 bruker AI til å faktisk forbedre arbeidet. Blant de som imidlertid tar AI i bruk til å forbedre KPI-er, er hele 9 av 10 enige eller helt enige i at nøkkelindikatorene deres har blitt bedre.

- Mens de fleste AI-initiativer har fokusert på hvordan man forbedrer ytelse med hjelp av teknologien, viser denne rapporten hvordan AI kan endre hvordan bedrifter faktisk definerer og måler ytelse fra bunnen av; fra å forbedre eksisterende KPI-er til å grundig omforme hva disse KPI-ene kan være, sier Shervin Khodabandeh, Senior Managing Director og Partner hos BCG og medforfatter av rapporten.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...