Hjemmekontor crop

Kan være mangel på bevissthet om sikkerhetsrisikoen

4 av 10 ansatte bruker egne datamaskiner på hjemmekontoret

Covid-19 har sendt mange av oss hjem for å jobbe. Det har også endret hvordan vi håndterer forretningskritisk data. Nye retningslinjer for hvordan vi jobber sikkert og trygt hjemmefra bør derfor på plass. Det kommer frem i rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro.

Hodet i skyen
Rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro avdekker hvordan smarthus-enheter og tilhørende apper, blir utnyttet av cyberkriminelle til å nå forretningskritisk data. Ettersom veldig mange ansatte har blitt sent hjem for å jobbe som følge av pandemien, har de kriminelle begynt å utnytte dårlige sikkerhetsrutiner på hjemmekontoret.
 
Trend Micros «Head in the Cloud»-rapport er resultatet av en undersøkelse bestående av over 13.000 intervjuer av ansatte som jobber hjemme, fordelt på 27 land, inkludert Norge, og på tvers av alle industrier og virksomhetsstørrelser. Hensikten var å finne ut mer om arbeidsvanene relatert til det å jobbe hjemme under pandemien.
 
Mangler grunnleggende passordbeskyttelse
Blant annet ble det avslørt at 39 prosent av de ansatte bruker personlige enheter for å få tilgang til bedriftsdata, ofte via tjenester og applikasjoner som ligger i skyen. De personlige enhetene, være seg alt fra datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner, er ofte mindre sikret enn bedriftsenhetene og er derfor enda mer sårbare for dårlige sikrede smarthus-enheter og andre IoT-enheter installert hjemme hos de ansatte.

Over en tredjedel (36 prosent) av de spurte som jobbet hjemme, hadde blant annet ikke på plass grunnleggende passordbeskyttelse på de personlige enhetene de benyttet til å jobbe med.
- Det faktum at såpass mange ansatte bruker sine egne private enheter for å få tilgang til bedriftens data og tjenester, antyder klart og tydelig at det kan være mangel på bevissthet om sikkerhetsrisikoen forbundet med dette. Skreddersydd opplæring i cybersikkerhet som anerkjenner mangfoldet til forskjellige brukere og deres nivå av bevissthet og holdninger rundt risiko, vil være gunstig for å redusere sikkerhetstrusler som kan oppstå fra disse problemene, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro.

IoT-enheter er en økende sikkerhetstrussel
Over halvparten (52 prosent) av de som jobber hjemmefra svarer at de har installert IoT-enheter som er tilkoblet hjemmenettverket. Og 10 prosent har installert enheter fra mindre kjente merkevarer. Mange av disse IoT-enhetene - spesielt dem fra mindre kjente merker - har veldokumenterte svakheter knyttet til IT-sikkerhet.

Disse enhetene kan i teorien tillate cyberkriminelle tilgang til hjemmenettverket, og deretter bruke ubeskyttede personlige enheter som et springbrett til bedriftens nettverk de er koblet til.
Dersom cyberkriminelle får tilgang til et hjemmenettverk, kan de installere skadelig programvare som kan infisere hele virksomheten, for eksempel ved at en ansatt tar med seg usikrede personlige enheter etter hvert som de ansatte begynner å komme tilbake til kontorene sine.
 
Undersøkelsen til Trend Micro avdekket også at 70 prosent av alle som jobbet hjemme, koblet sine arbeidsstasjoner til hjemmenettverket. Til tross for at disse maskinene sannsynligvis er bedre beskyttet enn de ansattes personlige enheter, utgjør det fremdeles en risiko for bedriftsdata og -systemer, hvis de ansatte har anledning til å installere ikke-godkjente applikasjoner, blant annet for å få tilgang til hjemmets IoT-enheter.

- IoT-enheter kan gjøre hus smartere og hverdagen for oss enklere. Samtidig kan det også åpne nye dører for cyberkriminelle. Det må både ansatte og arbeidsgivere være veldig bevisst på, ikke minst nå som det er så mange av oss som jobber på hjemmekontor. Nå er det viktigere enn noensinne at vi som enkeltpersoner tar et skikkelig ansvar for egen IT-sikkerhet, og at arbeidsplassene tar ansvar på å utdanne sine ansatte om nødvendig IT-sikkerhet og personlig sikkerhetshygiene, advarer Myrvold.  

Oppdaterte retningslinjer
I rapporten kommer det frem at Trend Micro anbefaler arbeidsgivere å sørge for at alle som jobber hjemmefra er i samsvar med eksisterende sikkerhetsretningslinjer for bedrifter. I tillegg, hvis nødvendig, bør arbeidsgivere oppdatere retningslinjene i henhold til de nye truslene anført av praksisen om å kunne bruke personlige enheter, IoT-enheter og tilhørende applikasjoner.
 
Arbeidsgivere bør også vurdere sikkerhetsløsninger som de ansatte kan bruke for å sikre hjemmekontoret. Opprettelse av adskilte nettverk i hjemmene, påse at de ansatte bruker sterke passord og tar i bruk tofaktorautentisering, er noen av tiltakene som må vurderes.

En kostnadseffektiv og effektiv måte å øke IT-sikkerheten, kan være å skifte til en skybasert sikkerhetsmodell, kommer det frem av rapporten.
 
Klikk her for å lese «Head in the Clouds»-rapporten fra Trend Micro

Cobot imperitek crop

Etablerer norsk robot senter

Målsettingen er å etablere et felles forum for robotselskaper

All statistikk viser at norsk industri er på bunnen i Norden når det gjelder å ta i bruk roboter i industrien. Sverige og Danmark er blant de ti mest robot-tette industriland i verden. Det må tas tak for å øke bruken av roboter i norsk industri. Norsk Cobot Senter har tatt et eget initiativ for å øke forståelsen og bruken av roboter i industrien.

les mer...
ABB IBM sikkerhet crop

ABB og IBM styrker datasikkerhet for industriell drift

Angrep på industri- og produksjonsanlegg økt med over 2000 prosent siden 2018

ABBs prosesskontrollsystemer kan kobles direkte til IBMs sikkerhetsplattform for å oppdage digitale trusler. ABB og IBM inngår et samarbeid fokusert på kobling av datasikkerhet og operativ teknologi (OT). Som et første resultat av dette samarbeidet har ABB utviklet en ny tjeneste, OT Security Event Monitoring Service.

les mer...
Rittal plastkapsling AX_crop

AX kapslinger: nå også klar til utendørs bruk

Tavlemontører ser fordelene allerede fra starten

Rittal har fullført AX-serien med kompakte kapslinger med sine nyutviklede plastkapslinger. Produsenten tilbyr nå det beste fra to verdener: fordelene med avansert teknologi kombinert med fordelene med et ekstremt robust materiale. AX-plastkapslingen beskytter de elektriske komponentene selv i veldig tøffe omgivelser, for eksempel utendørs.

les mer...
Norgren PH_AL_Excelon Plus crop

Excelon® Plus Serie 82 - unike luftbehandlingsenheter fra Norgren

Robust og enkel å installere

Norgren Excelon® Plus 82 er et modulært filter, regulator, smøreapparat (FRL) som er velegnet til de fleste industrielle applikasjoner. 1/4" og 3/8" ISO G samt NPT porter. Excelon® Plus 82 er utviklet med sikkerhet i høysetet og leverer høy ytelse i et kompakt og lett design. Introduksjonen av Excelon® Plus 82-serien gjør Excelon® Plus FRL-porteføljen fra Norgren komplett.

les mer...