Eaton Jon_Helsingeng crop

En viktig milepæl på vei mot målet om å fjerne SF6-gasser

100 000 anlegg uten klimaverstingen

Eaton har nå produsert et sekssifret antall mellomspenningsbrytere uten SF6-gassen. Kyoto-protokollen fra 2007 identifiserer SF6 som en av de mest alvorlige klimagassene, og i ettertid har EU gjort SF6 ulovlig for de fleste industrier og bruksområder.

Et smutthull for høy- og mellomspenningsbrytere ble oppdaget i 2014, og tross skjerpet bevissthet på å få ned bruken av gassen, øker mengdene i atmosfæren betraktelig.

Eaton har nå annonsert at de har produsert 100 000 Xiria mellomspenningsbrytere som ikke inneholder SF6.

– Annonseringen markerer en viktig milepæl på vei mot målet om å fjerne SF6-gasser fra mellomspenningsbryterenheter som brukes i mer enn 30 land, sier administrerende direktør for Eaton i Norge, Jon Helsingeng.

Hele elektrobransjen ruller ut grønne bryteralternativer til SF6, etter at Europakommisjonen har startet en gjennomgang som kan resultere i at SF6-gasser blir forbudt i mellomspenningsutstyr innen 2020.

– Hensynet til sikkerhet og miljøvennlighet ligger alltid i bakhodet vårt. Derfor bruker vi vakuum som sikkerhetskomponent i stedet for miljøskadelige gasser, sier Helsingeng.

Ifølge en rapport fra Miljødirektoratet forventes det vekst i bruken av SF6-gass frem mot 2030. Om vi fortsetter dagens praksis, kommer utslippene av SF6 øke med om lag 50 prosent de neste 10-12 årene.

###

Om Eaton

Eaton er et strømstyringsselskap som hadde en omsetning på 20,4 milliarder amerikanske dollar i 2017. Vi tilbyr energieffektive løsninger som hjelper våre kunder med løsninger for styring av elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi for en mer effektiv, sikker og bærekraftig utnyttelse. Eaton arbeider for å forbedre livskvaliteten og miljøet gjennom bruk av strømstyringsteknologi og -tjenester. Eaton har ca. 96 000 ansatte og selger produkter til kunder i mer enn 175 land. For mer informasjon besøk Eaton.com.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...