Ruter selvkjørende crop

Observasjoner viser at medtrafikanter blir usikre

10 000 passasjerer testet selvkjørende buss

– Vi tok initiativ til prosjektet for å lære hvordan selvkjørende busser mottas i nabolag og lokalmiljøer. Piloten har gitt oss nyttig kunnskap som vi tar med oss videre når vi planlegger nye, store byutviklingsområder, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Passasjerene føler seg trygge

Kundeundersøkelsen viser at piloten med selvkjørende busser ble svært godt mottatt på Fornebu. I løpet av testperioden ble det gjennomført 10 000 reiser. Både bred forhåndsomtale og det fantastiske sommerværet bidro til at så mange testet tilbudet.

Kundeundersøkelsen viser at 80 prosent av de reisende oppgir nysgjerrighet som årsak til at de ville bruke den selvkjørende bussen. Holdningene til at det kommer selvkjørende busser i Oslo i fremtiden er positive (71 prosent). Befolkningen på Fornebu, og de som prøvde bussen, ble mer positive i løpet av perioden.

– Det er flott å se at innbyggerne er så nysgjerrige og klare til å ta imot nye og klimakloke transportmidler. Kommunen har også erfart at fremtidens busser stiller store krav til veivedlikehold, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.

Medtrafikantene blir usikre

Andelen som mener at selvkjørende busser er helt trygt økte under piloten fra 24 til 38 prosent. Samtidig fikk vi større kjennskap til hvordan selvkjørende busser virker i det sosiale samspillet i trafikken. Observasjoner viser at medtrafikanter blir usikre når de møter et kjøretøy uten en sjåfør de kan få blikkontakt med.

På Fornebu var det en vert om bord som kunne ta over kontrollen på kjøretøyet ved behov. Over halvparten av dem som ble intervjuet opplevde en ekstra trygghet ved å ha verten om bord. Samtidig svarte 71 prosent at det er sannsynlig at de ville tatt bussen selv om det ikke var en vert til stede.

Ruter skal i gang med flere pilotprosjekter

– Resultatene fra kundeundersøkelsene er veldig positive med tanke på at vi skal i gang med flere piloter. Andelen passasjerer som føler seg trygge øker markant etter at de har kjørt med bussen. Samtidig ser vi at det er utfordringer i samspillet mellom selvkjørende kjøretøy og andre trafikanter. Dette skal vi ta med oss når vi nå skal i gang med flere piloter, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

Interessen for selvkjørende kjøretøy er generelt stor i markedet og det må forventes selvkjørende kjøretøy i operasjon i flere deler av landet i løpet av det neste året. Teknologiutvikingen skjer raskt på dette området, men det er like fullt viktig å lære mer om hvordan denne type kjøretøy oppfattes av brukerne og av andre medtrafikanter.

 

AMNYTT 0119 kollasj crop

AMNYTT 01 2019 er distribuert

Diskusjonen må rette seg inn mot hvordan vi sikrer god rekruttering

Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer.

les mer...
aarbakke crop

NFEA Prisen for 2018 tildeles Aarbakke AS

Bedriften er i en egen klasse innen digitalisering og automasjon i sin bransje

Juryens begrunnelse er; Aarbakke AS har lang erfaring med digitalisering. Nå skal jærbedriften, som første Mazak-kunde i verden, lage smart fabrikk der fabrikken tar egne beslutninger basert på lært datafangst.

les mer...
Jumo Bild T06 crop

Nøyaktig temperaturmåling med JUMO dTRANS T06

Enda raskere og enklere konfigurering av transduseren er mulig via mikro-USB

SIL-funksjon sikrer ekstra pålitelige prosesser. Den nye flerfunksjonelle firetrådstransmitteren JUMO dTRANS T06 passer for utfordrende applikasjoner innen anleggsteknikk. Det kompakte dekselet med monteringsskinner, muliggjør rask installering av kontrollskapet og sikker utskifting ved kalibrering eller vedlikehold.

les mer...
KUKA_OPC_UA crop

KUKA med i utviklingen av plattform for smarte fabrikker

Har vært drivende for utviklingen av OPC UAs tilpasning for roboter

– OPC UA knytter sømløst sammen maskiner og IT-systemer. Fremtiden med industri 4.0 er allerede her. Og realiseringen er nå enklere, takket være standarden OPC UA som KUKA har vært med på å utvikle for roboter.

les mer...