prelude-new-image crop

En rekke industrielle miljøer i Norge har kompetanse og erfaring (foto Shell)

Vil utvikle norsk LNG kluster

- Vi kan hvis vi vil, sier Eric Christensen. Han er Country manager for Emerson Automation Solution i Norge. Selskapet er kjent som en verdensledende automatiseringsleverandør. Med oppkjøp og produktutvikling blir selskapet i stadig større grad en solid leverandør av automatiseringsløsninger.

Naturgass har en rekke fortrinn fremfor kull når det gjelder miljøpåvirkning. Anerkjente eksperter er helt klar i sine konklusjoner, når de sier at LNG er en riktig løsning for å redusere drivhusgass utslipp ved produksjon av elektrisk kraft. Utslipp av CO2 ved bruk av LNG er nærmest halvert sammenlignet med kull, se faktainformasjon.

Norge kan ta en ledende rolle

- Det er en rekke industrielle miljøer i Norge som har kompetanse og erfaring innen deler av LNG verdikjeden, sier Christensen. Mitt mål og håp er at vi kan utvikle et industrielt kluster her i landet, som blir ledende innen denne industrielle sektoren. Vårt selskap har kompetanse som dekker alle ledd for automatiseringsløsninger i LNG kjeden. Sentralt hos oss arbeides det målrettet med å utvikle nye løsninger og systemer for å dekke større deler av verdikjeden. - LNG fortsetter å spille en økende rolle i global energi, sier Brett Bockeloh, produktleder for trykkavlastningsventiler hos Emerson Automation Solutions. Når verden presser på for å holde tritt med den voksende LNG-etterspørselen, har behovet for innovative, pålitelige løsninger aldri vært større. Anderson Greenwood 9300H innovative ventilløsning er et eksempel på Emersons strategi for å utvikle løsninger som kombinerer ytelse og pålitelighet.

Erik crop.jpg

- Her i Norge har vi bred og lang erfaring innen olje og gassmarkedet. Evner vi å samarbeide på en god måte og utvikle innovative løsninger, kan vi lykkes, mener Christensen.

Ved å kombinere Emersons strategi med vår norske erfaring, kan vi være en medspiller i å utvikle et konkurransedyktig kluster her i landet. Dette kan gi grunnlag for sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover. Først må vi få rettet oppmerksomheten mot dette markedet, før vi kan utvikle gode samarbeidsrelasjoner. Får vi først forståelsen hos industriledere og politikere, vil vi kunne utvikle et internasjonalt konkurransedyktig industrikluster her i landet.

Vil skape oppmerksomhet

For å få en positiv utvikling må flere norske leverandører se hvilke muligheter som finnes i det økende LNG markedet. Kull vil bli utfaset i en rekke store markeder som blant annet Kina, hvis kostnadsbilde for LNG utvikler seg positivt. – Får vi fanget oppmerksomheten i de rette miljøer her i Norge, kan vi utvikle norsk kompetanse til å bli verdensledende, sier Christensen. Det er bare å vise til hvilken fantastisk utvikling en rekke norske miljøer har hatt innen oljesektoren. Den samme utviklingen kan vi få til i gassmarkedet, med de riktige initiativene. Norske fagmiljøer er innovative og har evnen til å samarbeide over bransjegrenser. Det er uttalt politisk at man ønsker å benytte erfaring og kompetanse fra oljesektoren til å etablere nye virksomheter. LNG markedet passer svært godt inn her.

Kostnadsbilde er i endring

Utfordringen er kostnadene. Det er langt flere steg for LNG enn kull, fra utvinning til tilgjengelig brensel for kraftverkene. Men teknologiutviklingen peker i retning av at LNG vil bli konkurransedyktig for elkraftproduksjon. – Det er en rekke teknologiske initiativ som peker mot at vi snart ser at kostnadsbilde for produksjon, transport og regassifisering av LNG blir konkurransedyktig, sier Christensen. Vårt selskap er et godt eksempel på denne utviklingen. Egen produktutvikling og akkvisisjoner gir stadig mer kosteffektive løsninger for LNG markedet.

Lang referanseliste

Emersons erfaring innen LNG markedet strekker seg tilbake til 2005. Prosjektene er spredd over hele verden fra Peru, via Qatar til Thailand. Den siste og mest imponerende referansen er Prelude FLNG. Dette er et stort gassfelt i Browse bassenget utenfor Australia, hvor Shell er operatør. Byggestart var 2012, sjøsetting i 2013 og produksjonsstart rett før nytt år i 2018. Dette er verdens største flytende produksjonsenhet for offshore virksomhet. Skipet er 488 meter langt og 74 meter bred. Displacement er over 600 000 tonn, større enn de største oljetankere. Emerson er hovedleverandør av automatiseringssystemet og UPSene.

Kontroll på prosjekt- og driftskostnader

For at naturgass skal bli en konkurransedyktig energibærer må alle ledd i livsløpet optimaliseres, fra ide til anlegget blir avviklet. I 2014 lanserte Emerson konseptet Project Certainty, et verktøy for å redusere usikkerheten ved prosjektgjennomføring. Et nytt konsept som er lansert i tillegg, er Operational Certanty. Dette er et verktøy som kombinerer industriell ekspertise med konsulenttjenester og Emersons teknologiportefølje. Målsettingen er at brukere som tar i benytter konseptet skal få en produksjonseffektivitet som ligger helt i topp verdensklasse, Top Quartile performance, i feltene sikkerhet, tilgjengelighet, produksjon og energiforbruk. 

Ideen bak dette konseptet svarer på noen av sluttbrukernes ønske om mest mulig standardisering og minst mulig skreddersøm. Erfaringen til Emerson fra lansering av konseptet er smått imponerende:

  • uhell er redusert med en tredjedel
  • produksjonskosten er redusert med 20 prosent
  • utslipp er redusert med 30 prosent
  • tilgjengeligheten i produksjonen er økt med fire prosent
  •  

Disse resultatene er oppnådd fordi prosjektene har tilfredsstilt spesifikasjonene på en god måte. Ved å ha god kontroll i alle faser av et prosjekt er det enklere å sikre at målsettingene blir nådd.

Oppkjøp gir bredere portefølje
Målsettingen med Emersons oppkjøp av Advanced Engineering Valves, som er en ledende produsent av innovativ ventilteknologi er å hjelpe LNG-kunder å oppnå mer effektiv drift. Transaksjonen vil gjøre det mulig for Emerson å tilby sine kunder verdens bredeste portefølje av ventiler for å forbedre prosessytelsen og påliteligheten. Oppkjøpet støtter Emersons Main Valve Partner ™ initiativ for å være den ledende leverandøren av kontrolløsninger for LNG-industrien, og utfyller sitt

Både Emerson og A.E. Valves er fokusert på innovasjon for å levere konkurransedyktige teknologi som hjelper kundene med å oppnå sikker prosjektleveranser og operativ excellence i sine markeder.

"Vår utvidede portefølje av ledende ventilteknologi vil hjelpe kundene å låse opp større kapitaleffektivitet og aktivitetsproduktivitet når de går ut på en bølge av investeringer for å møte verdens voksende globale

Teknologiutvikling gir sluttbrukerne reduserte driftskostnader
- Emersons nyutviklede ventil av typen Anderson Greenwood 9300Hmed patenterte design gir lekkasjefri drift opp til spesifisert driftstrykk.  Ventilen kan gi en økning på 10,5 prosent i flow kapasiteten. Den ekstra flow-kapasiteten medfører at ventilens størrelse kan reduseres. Dette gir reduserte anskaffelseskostnader, med ytterligere besparelser på tilhørende rør, beslag og ekspansjonsbenn. Livstidskostnadene kan reduseres med opptil 25 prosent.

Ventilen er konstruert spesielt for marine LNG-tanker på skip, flytende produksjon eller lagringsenheter. Ventilen gir rederne og operatørene muligheten til effektivt å oppfylle kritiske krav til overtrykksbeskyttelse. Anderson Greenwood POPRV har utnytter sin 52 år lange erfaring i utvikling av ventilen. 9300H-ventilene kan enkelt utstyres med ventilovervåkingsteknologi og er sertifisert for flytende gasstransport applikasjoner av alle de store klassifikasjonsselskapene, inkludert Lloyds Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas og Det Norske Veritas.

Fakta om utslipp fra forskjellige energibærere

Brensler

CO2

SO2

Partikler

CO

VOC

Naturgass

56

0,6

0,0

1,9

0,0

Lettolje

74

20

1,4

5

3

Tungolje

78

333

22

48

14

Kull

108

667

>22

8-11

25-500

Angitt i antall g(mg) per MJ innfyrt energi. Utslippene kan variere noe avhengig av kvaliteten på brenselet og rensetiltak.

 

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...