Trådløse sensorer revolusjonerer sikkerheten offshore

Vil gjøre oss i stand til å optimalisere og rasjonalisere vedlikeholdsplaner

Trådløse sensorer revolusjonerer sikkerheten offshore

COSL Drilling Europe & Ex-tech Group inngår samarbeid og tar i bruk trådløse sensorer for å øke sikkerheten offshore. Sensorene gjør det mulig å automatisere vedlikeholdet på utstyr som er montert i potensielt eksplosive atmosfærer, og på den måten forebygges ulykker.

Ex-tech Group er et norsk selskap som har spesialisert seg på eksplosjonsbeskyttelse og såkalt ex-compliance. Selskapet er globalt sertifisert på eksplosjonsfarlige områder. Sammen med COSL Drilling Europe ruller de ut fullskala sensorsystem som tar i bruk verdens minste ex- sertifiserte trådløse sensorer (19 x 19 x 2.5 mm).

— Trådløse ex-sensorer vil revolusjonere måten vi utfører vedlikehold på offshore. Samarbeidet med Ex-tech Group vil gjøre oss i stand til å optimalisere og rasjonalisere vedlikeholdsplaner og redusere uønskede hendelser på våre rigger, sier Frank Tollefsen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.

Sensorene overvåker kontinuerlig kritiske parametere i eksplosive atmosfærer, som for eksempel temperatur, relativ luftfuktighet og tilstandsendringer. Samtidig rapporterer sensorene kritisk driftsdata, varsler om hendelser før de inntreffer og reduserer med det antall kritiske avvik.

Sensorene er med på å forbedre hele operasjonen, forlenger levetiden på utstyret og erstatter feil og antagelser fra manuelle inspeksjoner. Samtidig som det frigjør tid til andre kritiske arbeidsoppgaver.

I sum øker de trådløse automatiserte sensorene sikkerheten offshore.

— Vårt system med små, kraftige og effektive trådløse Ex-sertifiserte sensorer, vil gi verdifull data og innsikt og skape mer effektive og bærekraftige operasjoner i eksplosjonsfarlige områder over hele verden, sier Jan Holm, administrerende direktør i Ex-tech Group.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...