Olje øvelse crop

Er en fullskalaøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon

Tidenes største oljevernøvelse

OKEA, NOFO og OFFB arrangerer en av tidenes største oljevernøvelser i mars 2023. Øvelse Draugen avholdes i tidsrommet 21. til 23. mars 2023. Øvelsen baserer seg på et tenkt scenario i forbindelse med boringen av en letebrønn på Draugen-feltet, nord for Stadt. Personell vil øves i områdene fra Haltenbanken vest for Trondheim til nord for Vesterålen.

Hvorfor arrangeres øvelse Draugen?

Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det NOFO sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig at vi får testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt.

Dette er en fullskalaøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon, ressurser i felt, samt NOFO, OKEA og OFFB-ledelse ved langvarige hendelser.

OKEA og OFFB er viktige aktører

Øvelsen gjennomføres som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

Øvelsens scenario tar utgangspunkt i en tenkt hendelse med langvarig og jevn strøm av utslipp. Øvelsen starter én uke inn i hendelsen, i fase 3, og omhandler dermed ikke de første hektiske timene med varslingsrutiner etc.

Under øvelsen driver den simulerte oljen (som er popcorn) nordover med kyststrømmen og truer med landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana. Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det er viktig at IUA-ene i de respektive områdene får øve, så dette er områder som spilles inn.

Hvor skal øvelsen foregå?

Øvelse Draugen tar utgangspunkt i hendelser på Draugen-feltet, hvor operatør er OKEA. Petoro AS og M Vest Energy er lisenspartnere i feltet.

Draugen er et oljefelt med tilhørende gass i den sørlige delen av Norskehavet. Draugen ble oppdaget i 1984 av Shell, og planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Draugen var det første produserende oljefeltet nord for Stad. Draugen ble overtatt av OKEA i 2018.

Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft. Den produserte oljen blir lagret i syv lagerceller i bunnen av betongskaftet.

Draugen er lokalisert på Haltenbanken, en anerkjent fiskebanke i Norskehavet som ligger utenfor den nordlige delen av Trøndelag, omtrent rett vest for Folda, rundt 50 nautiske mil fra land. Haltenbanken er kjent blant annet for rikt seifiske.

Felt: Draugen

Plattform: Draugen

Lokasjon: Draugen-feltet ligger på Haltenbanken i den sørlige delen av Norskehavet. Feltet ligger ca. 150 km nord for Kristiansund.

Posisjon: 64° 21' 11.4" N, 007° 46' 52.2" Ø

Vanndyp: 250 meter

Oljetype: Råolje
Hvem skal øves?

Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. Det betyr alt fra operatørselskap, NOFO til interkommunale utvalg mot forurensning, NOFOs reserveflåte av oljevernfartøy, samt en rekke teknologiske verktøy og tjenester.

Tidslinje:

 • Januar 2023: Alle innspill til øvelsens dreiebok ferdigstilles. OKEA og OFFB gjennomfører ICS-kurs og opplæring.
 • til 2. februar 2023: Plankonferanse #3 i Bodø. Mål nummer én er å kvalitetssikre alle planlagte øvingsaktiviteter og sentral øvelsesdokumentasjon, herunder øvingsdirektiv, evalueringsplan, dreiebok, HMS-plan, logistikkplan og kommunikasjonsplan. Mål nummer to er å etablere felles forståelse av nødvendige gjenstående forberedelser, øvelsesgjennomføringen og øvelsesorganisasjonen, samt oppfølging etter øvelsen.
 • Februar: Tabletop for OKEA sin beredskapsorganisasjon og deltakende medlemmer (tentativ).
 • 28. februar: Dreieboken for øvelsen blir godkjent.
 • 10. mars: Tabletop om oljevern og aksjonsledelse for OKEA/OFFB.
 • 20. til 24. mars: Praktisk gjennomføring av Øvelse Draugen.
 • 20. mars: Dag 0, etablering av AKL-organisasjon, kl. 12.30 til 18.00
 • 21. mars: Dag 1, kl. 08.00 til 20.00
 • 22. mars: Dag 2, kl. 08.00 til 20.00
 • 23. mars: Dag 3, kl. 08.00 til 15.30
 • 24. mars: Dag 4, evaluering på Teams, kl. 09.00 til 12.00
 • 26. til 27. april: Evalueringskonferanse.
 • 23. juni: Øvelsesrapport.
Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...