Siemens Secure crop

SNOK er en skalerbar løsning designet for å avdekke tidlige tegn på malware

Secure-NOK inngår partnerskap med Siemens

Secure-NOK, det norske spesialistselskapet innen industriell cybersikkerhet, har inngått partnerskap med Siemens om å integrere Secure-NOKs løsninger for industriell cybersikkerhet med Siemens’ portefølje av robuste industrielle nettverksprodukter.

Moderne industri preges i dag av økt digitalisering, automatisering og nettverkskommunikasjon. Dette gjør industriell infrastruktur sårbar for cyberangrep som tidligere i hovedsak rammet IT-nettverk. Virksomheter som driver kraftproduksjon- og distribusjon, vannverk, transportstyring, eier olje- og gassinstallasjoner, fabrikker og mye annet er i økende grad utsatt for cyberangrep som kan forårsake avbrudd og i verste fall ulykker og ødeleggelse.

Norske Secure-NOK er et av få selskaper på verdensbasis som tilbyr løsninger for å hjelpe industrieiere å beskytte anlegg og installasjoner mot økende risiko knyttet til cyberangrep. Gjennom samarbeidet med Siemens er Secure-NOKs banebrytende og innovative SNOK teknologi tilgjengelig for markedet som en innebygget løsning i Siemens’ robuste nettverksprodukter.

– Vi mener samarbeidet med Secure-NOK vil gi oss en enda bedre mulighet til å tilby integrerte løsninger for industriell sikkerhet, sier salgsdirektør i Siemens Arne Bergun.

SNOK er en skalerbar løsning designet for å avdekke tidlige tegn på malware, virus, industrispionasje, sabotasje og andre skadelige cyber-hendelser som kan ramme industrianlegg og installasjoner. Løsningen er designet for å installeres på innsiden av det industrielle systemet og å kunne kjøres på hardware med begrenset datakraft.

– Partnerskapet med Siemens representerer en milepæl for Secure-NOK, sier Dr. Siv Hilde Houmb, Secure-NOKs CEO og gründer. – Dette gjør at løsningene våre nå er tilgjengelige gjennom Siemens’ distribusjonskanaler globalt. Videre styrker den Secure-NOKs ledende posisjon i å tilby spesialdesignede cybersikkerhetsløsninger for å dekke industrielle behov.

 

Håland gasslekkasje-gassdetektor crop

Ultrasonisk kamera for å avdekke gasslekkasjer

Nytt agentur fra Håland Instrumentering AS, Distran portable kamera som gjør gasslekkasjer synlige gjennom sine ultrasoniske sensorer. Ultralyden fra en gasslekkasje fanges opp ved hjelp av en avansert sensorteknologi. Frontpanelet har 124 mikrofoner/sensorer som lokaliserer ultralyden, samt et optisk kamera.

Ulstein crop

Ulstein Verft startar utrustinga av Olympic sin neste CSOV

Slepet av skroget til byggnummer 319, det andre TWIN X-STERN CSOV-skipet (Construction Service Operation Vessel) til Olympic, kom til Ulstein Verft 8. mai 2024 frå Crist-verftet i Polen. No startar utrustingsarbeidet. I 2022 signerte Olympic og Ulstein ein kontrakt på skipsdesign og bygging av to CSOV-ar av ULSTEIN SX222-designet frå Ulstein Design & Solutions AS. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

5G unterstützt effizient zukünftige Netzwerkanforderungen / 5G

Industrielt 5G – nettverk på industriens premisser

En sikker, fremtidsrettet kommunikasjonsteknologi er avgjørende for applikasjoner som mobile roboter, autonom logistikk og førerløse transportsystemer i fabrikker. Derfor har Siemens lansert privat industrielt 5G, en 5G-infrastruktur utviklet spesifikt for kravene til industrielle kunder.