Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

LB/FB PROFINET-gatewayene er begge laget for IIoT-applikasjoner innen prosessautomasjon. Ved å bruke PROFINET og HART IP samtidig sendes prosessdata og enhetsstatus til styresystemet via den samme forbindelsen i sanntid. PROFINET-gatewayene forhindrer nedetid ved å sørge for nettverksstabilitet for kritiske applikasjon. Med to Ethernet-interfacer og integrert MRP (Media Redundancy Protocol) er de nye PROFINET-gatewayene dessuten perfekt for å konfigurere ringnettverk med høy tilgjengelighet. Når det er nødvendig, starter redundansstyreren automatisk rekonfigurasjon av nettverket og sørger for kommunikasjon for segmenter som ikke er berørt av svikten. LB/FB PROFINET-gatewayene er designet for bruk i Ex-område og har også en rekke sertifiseringer for marint bruk.

AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...
TIA Portal V14 engineering framework: increased productivity, re

Siemens Digital Industries viser Industrial Operations X

Tradisjonen tro har Siemens Digital Industries stand på Nor-Shipping. Selskapet presenterer blant annet den nye versjonen av engineering-rammeverket TIA Portal samt Industrial Operations X som er en del av den åpne digitale forretningsplattformen Siemens Xcelerator.

les mer...
Laksefabrikken produksjon crop

Unikt 5G-anlegg åpnet på laksefabrikk

Betyr et stort løft for både tale og datastrøm mellom avdelingene

SinkabergHansen og Telenor har åpnet et nytt 5G-anlegg for innen- og utendørs dekning i Laksefabrikken på Rørvik. – Med åpningen av 5G her på Laksefabrikken til SinkabergHansen skriver vi et nytt kapittel i norsk telekomhistorie. Anlegget for innendørsdekning er første av sitt slag i Industri-Norge.

les mer...
Fint APL crop

APLES, et Ethernet APL prosjekt – svært gode resultater

Halvor Landet (t.v) og Arne Tyssø presenterer test oppsettet

Equinor initierte et prosjekt med målsetting å få avklart om det er mulig å benytte eksisterende installertkabling for Ethernet-APL instrumenter. Fieldbus International AS (Fint) tok initiativet og fikk oppgaven å gjennomføre testene.. Aktuelle leverandører ble forespurt om å delta i prosjektet. Nå foreligger resultatet av testene.

les mer...