Emerson marked crop

Positive signaler fra markedet

- Selv om det er restriksjoner hos mange kunder når det gjelder tilgang til anlegg, ser det ut til at vi har evnet å betjene våre kunder på en tilfredsstillende måte, sier Erik Christensen til AMNYTT. Christensen er General Manager i Norge for Emerson Automation Solution. I tillegg har han ansvar for Emerson i Norden. Når våre medarbeider skal på serviceoppdrag utføres det en risikoanalyse av hele reisen og vi samarbeider tett med kunden om smitteverntiltak. 

Resultatet er at vi på en trygg måte har kunnet gjennomføre våre oppdrag hos kundene.

Situasjonen er den samme i hele Norden, forteller Christensen. Om lag 90 posent av de ansatte i den nordiske regionen har hjemmekontor. Erfaringen er at svært mange av våre medarbeidere er selvgående. Denne egenskapen er viktig når mulighetene ved digitalisering skal utnyttes. - Vi ønsker vel alle at situasjonen skal normalisere seg, men det ser ut til at våre medarbeidere håndterer situasjonen godt, mener Christensen

Emerson Erik ONS 18.jpg

- Vi registrerer at det er liv i markedene Emerson dekker, sier Christensen. Det resulterer i at de økonomiske resultatene er positive. Vi har ikke vekst i antall ansatte, men når en medarbeider slutter blir de postene erstattet. For virksomheten i Norge er det positivt at oljeprisen har steget og nå ligger godt over 60 dollar per fat. Flytende havvind prosjekter er også et marked hvor Emerson gjør det bra. Generelt satses i selskapet det mot alle aktuelle grønne markeder. Det er nedfelt i selskapets forretningsstrategi at grønne markeder er et satsingsområde.

Digitalisering

Emerson her utviklet et digitalt verktøy for samarbeid med kunder. - MyEmerson er verktøyet vi har for å utnytte moderne digital teknologi i tett samarbeid med kundene, forteller Christensen. Løsningen kan integreres med kundenes egen systemer, som for eksempel SAP. Med slike verktøy er terskelen for å utnytte digitaliseringen blitt lav. Verktøyene kan benyttes i alle prosjektfaser, fra ordreprosessen, til engineeringsfasen og idriftsettelse. Og i hele anleggets levetid.

Det årlige internasjonale kundearrangementet, Emerson User Exchange, blir selvsagt digitalt i år. Arrangementet går av stabelen 29. – 31. mars og omfatter om lag 300 brukerpresentasjoner. Vider er det mer enn 100 forskjellige faglige sesjoner og det er mulig å booke en til en møter med tekniske eksperter. – Det krever forhåndspåmelding for å kunne delta på dette virtuelle arrangementet, sier Christensen.

Ny leder instrumenteringssalget

Øystein Moe har fått nye arbeidsoppgaver. 1. februar ble Øystein Moe ansatt som Sales Manager, Measurement Solutions hos Emerson Automation Solutions. Moe har bred erfaring både fra feltarbeid og salgsvirksomhet og skal nå lede alt salgsarbeid innen instrumentering hos Emerson i Norge. Han har i løpet av sin yrkeskarriere opparbeidet seg mye erfaring innen trådløs teknologi og digitalisering, og har et sterkt applikasjonsfokus.

Om MyEmerson

Plattformen skal forenkle og akselerere arbeidet med digitale verktøy. Digital transformasjon er å omforme hvordan det jobbes med å utvikle elektroniske verktøy for å forenkle og akselerere oppgaver. MyEmerson,gir en personlig digital opplevelse, forbedrer samarbeidet og gir synlighet til kritisk informasjon slik at man kan jobbe mer effektivt. MyEmersons store bredde av verktøy gjør det enkelt og raskt å utvikle løsninger, administrere programvare, samarbeide med eksperter og strømlinjeformer anskaffelsesprosesser for å oppnå målbar forbedring i gjennomføringshastighet og produktivitet.

Endress bærekraft crop

Topp klassifisering for bærekraft

Fungerer som en sentral strategisk indikator for bærekraften hos Endress+Hausers

Endress+Hauser gjør det enda bedre i uavhengig EcoVadis-revisjon Endress+Hauser har fått 76 av 100 poeng i EcoVadis’ internasjonale bærekraftsklassifisering, fire fler enn i fjor. Gruppen havnet i øverste pulje for femte år på rad i 2021 og er nå blant den øverste enprosenten av selskapene som ble sammenlignet.

les mer...
A ferry boat crossing the Tagus River (Rio Tejo) with the city of Lisbon skyline on the background, in Portugal

Sikrer bærekraftig fergeturer i Portugal

Den automatiske inn- og utkoblingen gjøres unna i løpet av 20 sekunder

10 elektriske ferger som skal frakte passasjerer over elven Tejo i Portugals hovedstad Lisboa vil bli utstyrt med autonome ladetilkoblinger fra Zinus. ABB AS tildelte nylig Zinus kontrakten på leveranse av totalt 20 ladetilkoblinger av typen SWC100, som skal installeres på 10 nye helelektriske passasjerferger som skal trafikkere Tejo-elven i Lisboa.

les mer...
IOLink crop

Intelligens fra sensor til sky

Til nå er det installert mer enn 11 millioner IO-Link noder

 IO-Link kommunikasjonsplattform for IIOT applikasjoner som er både produsent og system uavhengig. IO-Link har de siste årene bekreftet sin posisjon som foretrukket kommunikasjonsgrensnitt i industrielle applikasjoner i mange bransjer. Fra en sped begynnelse med 14 firmaer i 2006 har medlemsmassen vokst til mer enn 150 ulike produsenter av utstyr.

les mer...
Krohne 20 jub crop

Mye mer enn mengdemåling

God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet

I år har Krohne dobbelt jubileum. Moderselskapet fyller 100 år. Og det norske datterselskapet har 20 års jubileum. I 100 år har moderselskapet vært en innovativ kraft i instrumenteringsbransjen. Fra starten i 1921 til i dag har det vært og er instrumentering som er selskapets kjernevirksomhet.

les mer...