Parker PAREU855A_SCPSi_crop

Data overføres uten forstyrrelser ved hjelp av IO-Link-teknologien

Parker SensoControl introduserer en ny trykksensor

Parker Hannifin har lansert SCPSi trykksernsor med funksjonalitet for IO-Link for å oppfylle kundebehov i flere og flere miljøer med smart industri. Sensoren, som har et optimalisert og kompakt design, muliggjør spesielt enkel og rask igangkjøring og parametrisering takket være IO-Link-grensesnittet.

Dette betyr at data blir tilgjengelige raskere og i en standardisert form for bruk, for eksempel i et ERP-system. Dette gir kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Data overføres uten forstyrrelser ved hjelp av IO-Link-teknologien. Dataoverføringen er basert på et signal på 24 V, som er helt digitalt. Signaloverføringen er svært trygg mot ytre påvirkninger. Unøyaktigheter i målinger hører dermed fortiden til.

Med IO-Link-teknologien kan en rekke verdier måles. Dette gir brukeren mer fleksibilitet og mulighet for enkel integrering med eksisterende systemer. Programmer for tilstandovervåking kan derfor designes enkelt. Ekstern diagnostikk er også mulig gjennom IO-Link-sensoren.

Gå til https://ph.parker.com/no/nb/io-link-pressure-sensor-and-switch-scpsi for å få mer informasjon om SCPSi-trykksensoren.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...