PAREU922_Hand_valve crop

En uavhengig testinstans så og sertifiserte alle fabrikktestene

Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Parker Hannifin, verdensledende innen bevegelses- og styringsteknologi, presenterer en serie ventiler som er testet i henhold til ISO 15848-1 klasse C, en standard som fastsetter måle-, test- og kvalifiseringsprosedyrer for utslipp fra industrielle ventiler. 

Klasse C-ventiler utfyller Parkers eksisterende løsninger for de strengere lekkasjehastighetsbetegnelsene i klasse A og B, samtidig som de minimerer investeringen som kreves av kunden.

For selskaper som driver innenfor kjemisk, petrokjemisk eller naturgassbransjen, er miljømål, offentlige forskrifter og anleggs-/arbeidersikkerhet blant begrunnelsene for å minimere utslipp til atmosfæren fra industrielle ventiler. En uavhengig testinstans så og sertifiserte alle fabrikktestene.

For å oppnå ISO 15848-1 klasse C-sertifisering må en ventil påvise mindre enn en viss lekkasjehastighet over et forhåndsdefinert antall operasjoner (sykluser). I tillegg må ventilen holde seg innenfor denne grensen mens den tåler forhåndsdefinerte temperatursvingninger. Både Parker Hi-Pro-kuleventiler og nåleventiler i H-serien oppfylte kriteriene, og er nå sertifisert i henhold til ISO 15848-1 klasse C. Hi-Pro-kuleventilen gjennomførte en test på 205 sykluser ved en testtemperatur på -50 °C, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 1,2 x 10-6 og en test på 205 sykluser ved en testtemperatur på +160 °C, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 1,0 x10-6. Nåleventilen i H-serien gjennomgikk en test på 205 sykluser ved romtemperatur, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 2,0 x10-6. Begge ventilene ble testet med helium som testmedium.

Parkers Hi-Pro-kuleventiler i klasse C med høy ytelse gir kaldarbeidstrykk på opptil 414 bar, noe som gir 100 % bobletett avstenging og kontinuerlig repeterbar ytelse. Med en ekte todelt, kvalitetssikret design blir lekkasjeveiene i konstruksjonen redusert til et minimum. Samme kvalitet, pålitelighet og verdi er tilgjengelig fra Parkers H-serie med håndventiler i klasse C med nålemønster, som tillater presis strømningsregulering for en rekke medier til bruksområder med lav strømning. Som standard har nåleventilene metall-til-metall-seter for å sikre 100 % bobletett avstenging.

Begge ventilseriene har helintegrerte rørtilkoblinger som benytter enten Parkers overlegne fordel med proprietære A-LOK® (to hylser) eller CPI™ (enkelt hylse). Denne viktige tekniske funksjonen legger ikke bare til rette for rask installasjon, men eliminerer også behovet for koniske gjenger og gjengetetningsmiddel og, i sin tur, potensialet for en ekstern lekkasjebane. Dette kan redusere de totale utslippene ytterligere.

En annen teknisk funksjon ved ventilene som støtter ISO 15848-1 klasse C-akkreditering, er en robust utforming av pakning rundt spindelen. Spindelen inne i industrielle ventiler er en bevegelig del, så et solid tetningskonsept rundt er avgjørende for å hindre lekkasjer under bevegelse og for å tåle antallet sykluser og temperatursvingningene som er oppgitt i ISO 15848-1 klasse C-standarden.

Med denne utviklingen kan prosessanlegg, systemintegratorer og naturgassdistributører dra nytte av Parker ISO 15848-1 klasse C-sertifiserte kule- og nåleventiler, som bidrar til å minimere utslipp og øke sikkerheten.
 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...