e h Beauty Shot-FWR30-CROP

Sensoren harv enda større fleksibilitet

Nye bruksområder for Micropilot FWR30

Den skytilkoblede radaren fra Endress+Hauser kan nå brukes som nivåmåler på faststoffer og i metalltanker. Siden markedslanseringen i 2020 har den skytilkoblede radarsensoren Micropilot FWR30 levert virkelig merverdi. Digitaliseringen av et målingspunkt har aldri vært enklere. Du kan hvor som helst og når som helst få tilgang til nivåinformasjon.

Nå har sensoren enda større fleksibilitet og potensial: Den kan brukes til nivåmåling i faststoffer samt i metalltanker.

Fordeler

  • Pålitelig og kostnadseffektiv nivåmåling med 80 GHz radarteknologi
  • Full åpenhet for oppbevaring og transport av væsker
  • Forenklet løsning fra innkjøp til drift
  • Tilgang til relevant informasjon fra hvor som helst og når som helst
  • Skalerbare applikasjoner fra smart overvåkning til lagerstyring
  • Batteridrevet sensor med mobilkommunikasjon
  • Sertifisert skytjeneste som oppfyller de høyeste krav til sikkerhet og personvern

Som verdens først trådløse 80 GHz IIoT-sensor forener Micropilot FWR30 avansert måleteknologi og brukervennlige digitale tjenester i ett prisgunstig apparat. De kontinuerlig registrerte måledataene er tilgjengelige når som helst og fra hvor som helst via apparatets skytilkobling. Dette fører til full åpenhet om lagrede og transporterte materialer. Takket være fleksibiliteten i de digitale tjenestene er integrering i et eksisterende system enkelt.

Forenkling fra start til slutt

Monteringen av den nye Micropilot kan utføres i noen enkle trinn. Det integrerte batteriet muliggjør drift uten ekstern strømforsyning, og dette er spesielt en fordel for vanskelig tilgjengelige eller mobile målepunkter. I tillegg til nivådata mottar brukere også informasjon om plasseringen av lagringstankene og -beholderne. Den første skybaserte radarsensoren tilbyr fakta hvor bare antakelser var mulig tidligere.

Optimaliseringspotensial for logistikkjeder

Ofte er logistikkleverandører eller materialleverandører forpliktet til ekspressleveranser. I andre tilfeller fører usikkerhet i planleggingsfasen til overflødige leveranser av materiale. Gjennom en enkel digitalisering av nivåmålepunkter og lokaliseringsssporing av tanker og beholdere er det mulig å optimalisere logistikk- og forsyningskjeder. Dessuten er nye forretningsmodeller mulig: Leveranser og ruteplaner kan administreres i samsvar med faktisk forbruk.

Nye bruksområder

Takket være kontinuerlig utvikling er det nå også mulig å måle nivået av faststoffer eksternt. I tillegg muliggjør en ny valgfri prosesstilkobling nivåmåling av medier i metalltanker. Eksempler på disse bruksområdene for Micropilot FWR30 er måling av byggematerialer i bygge- og anleggsnæringen, dyrefôr i landbruksindustrien eller lagring av trepelleter for oppvarmingssystemer.

Skalerbare programvareapplikasjoner

Avhengig av individuelle krav kan brukere velge fra en bred portefølje av tjenester – den digitale startpakken Netilion Value, nettapplikasjonen Netilion Inventory eller den omfattende lagerstyringsløsningen SupplyCare Hosting. Alle digitale applikasjoner kan brukes på forskjellige sluttenheter, f.eks. PC-er, nettbrett eller smarttelefoner, og oppfyller de strengeste krav til sikkerhet og personvern.

Endress+Hauser har alltid klart å levere tross pandemien. "Vi har veid opp for den fysiske avstanden til kundene gjennom digital og emosjonell nærhet," sier konsernsjef Matthias Altendorf. Han mener selskapet står godt rustet, selv om de neste månedene fortsatt vil være dominert av koronaviruskrisen: "Vår innovative styrke holder stand. Endress+Hauser vil lansere flere produktinnovasjoner i 2021 enn noensinne før."

Endress bærekraft crop

Topp klassifisering for bærekraft

Fungerer som en sentral strategisk indikator for bærekraften hos Endress+Hausers

Endress+Hauser gjør det enda bedre i uavhengig EcoVadis-revisjon Endress+Hauser har fått 76 av 100 poeng i EcoVadis’ internasjonale bærekraftsklassifisering, fire fler enn i fjor. Gruppen havnet i øverste pulje for femte år på rad i 2021 og er nå blant den øverste enprosenten av selskapene som ble sammenlignet.

les mer...
A ferry boat crossing the Tagus River (Rio Tejo) with the city of Lisbon skyline on the background, in Portugal

Sikrer bærekraftig fergeturer i Portugal

Den automatiske inn- og utkoblingen gjøres unna i løpet av 20 sekunder

10 elektriske ferger som skal frakte passasjerer over elven Tejo i Portugals hovedstad Lisboa vil bli utstyrt med autonome ladetilkoblinger fra Zinus. ABB AS tildelte nylig Zinus kontrakten på leveranse av totalt 20 ladetilkoblinger av typen SWC100, som skal installeres på 10 nye helelektriske passasjerferger som skal trafikkere Tejo-elven i Lisboa.

les mer...
IOLink crop

Intelligens fra sensor til sky

Til nå er det installert mer enn 11 millioner IO-Link noder

 IO-Link kommunikasjonsplattform for IIOT applikasjoner som er både produsent og system uavhengig. IO-Link har de siste årene bekreftet sin posisjon som foretrukket kommunikasjonsgrensnitt i industrielle applikasjoner i mange bransjer. Fra en sped begynnelse med 14 firmaer i 2006 har medlemsmassen vokst til mer enn 150 ulike produsenter av utstyr.

les mer...
Krohne 20 jub crop

Mye mer enn mengdemåling

God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet

I år har Krohne dobbelt jubileum. Moderselskapet fyller 100 år. Og det norske datterselskapet har 20 års jubileum. I 100 år har moderselskapet vært en innovativ kraft i instrumenteringsbransjen. Fra starten i 1921 til i dag har det vært og er instrumentering som er selskapets kjernevirksomhet.

les mer...