e h Beauty Shot-FWR30-CROP

Sensoren harv enda større fleksibilitet

Nye bruksområder for Micropilot FWR30

Den skytilkoblede radaren fra Endress+Hauser kan nå brukes som nivåmåler på faststoffer og i metalltanker. Siden markedslanseringen i 2020 har den skytilkoblede radarsensoren Micropilot FWR30 levert virkelig merverdi. Digitaliseringen av et målingspunkt har aldri vært enklere. Du kan hvor som helst og når som helst få tilgang til nivåinformasjon.

Nå har sensoren enda større fleksibilitet og potensial: Den kan brukes til nivåmåling i faststoffer samt i metalltanker.

Fordeler

  • Pålitelig og kostnadseffektiv nivåmåling med 80 GHz radarteknologi
  • Full åpenhet for oppbevaring og transport av væsker
  • Forenklet løsning fra innkjøp til drift
  • Tilgang til relevant informasjon fra hvor som helst og når som helst
  • Skalerbare applikasjoner fra smart overvåkning til lagerstyring
  • Batteridrevet sensor med mobilkommunikasjon
  • Sertifisert skytjeneste som oppfyller de høyeste krav til sikkerhet og personvern

Som verdens først trådløse 80 GHz IIoT-sensor forener Micropilot FWR30 avansert måleteknologi og brukervennlige digitale tjenester i ett prisgunstig apparat. De kontinuerlig registrerte måledataene er tilgjengelige når som helst og fra hvor som helst via apparatets skytilkobling. Dette fører til full åpenhet om lagrede og transporterte materialer. Takket være fleksibiliteten i de digitale tjenestene er integrering i et eksisterende system enkelt.

Forenkling fra start til slutt

Monteringen av den nye Micropilot kan utføres i noen enkle trinn. Det integrerte batteriet muliggjør drift uten ekstern strømforsyning, og dette er spesielt en fordel for vanskelig tilgjengelige eller mobile målepunkter. I tillegg til nivådata mottar brukere også informasjon om plasseringen av lagringstankene og -beholderne. Den første skybaserte radarsensoren tilbyr fakta hvor bare antakelser var mulig tidligere.

Optimaliseringspotensial for logistikkjeder

Ofte er logistikkleverandører eller materialleverandører forpliktet til ekspressleveranser. I andre tilfeller fører usikkerhet i planleggingsfasen til overflødige leveranser av materiale. Gjennom en enkel digitalisering av nivåmålepunkter og lokaliseringsssporing av tanker og beholdere er det mulig å optimalisere logistikk- og forsyningskjeder. Dessuten er nye forretningsmodeller mulig: Leveranser og ruteplaner kan administreres i samsvar med faktisk forbruk.

Nye bruksområder

Takket være kontinuerlig utvikling er det nå også mulig å måle nivået av faststoffer eksternt. I tillegg muliggjør en ny valgfri prosesstilkobling nivåmåling av medier i metalltanker. Eksempler på disse bruksområdene for Micropilot FWR30 er måling av byggematerialer i bygge- og anleggsnæringen, dyrefôr i landbruksindustrien eller lagring av trepelleter for oppvarmingssystemer.

Skalerbare programvareapplikasjoner

Avhengig av individuelle krav kan brukere velge fra en bred portefølje av tjenester – den digitale startpakken Netilion Value, nettapplikasjonen Netilion Inventory eller den omfattende lagerstyringsløsningen SupplyCare Hosting. Alle digitale applikasjoner kan brukes på forskjellige sluttenheter, f.eks. PC-er, nettbrett eller smarttelefoner, og oppfyller de strengeste krav til sikkerhet og personvern.

Endress+Hauser har alltid klart å levere tross pandemien. "Vi har veid opp for den fysiske avstanden til kundene gjennom digital og emosjonell nærhet," sier konsernsjef Matthias Altendorf. Han mener selskapet står godt rustet, selv om de neste månedene fortsatt vil være dominert av koronaviruskrisen: "Vår innovative styrke holder stand. Endress+Hauser vil lansere flere produktinnovasjoner i 2021 enn noensinne før."

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...