landstrøm Bergen crop

Teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen

Ny veileder for landstrøm

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger, og kravene som bør stilles, for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

Om standarder for landstrømsinstallasjoner

Landstrømsforum er etablert og driftes av NEK gjennom et samarbeid med Enova, og består av representanter fra alle deler av norsk skipsfart. Formålet med forumet er å avdekke utfordringer og finne løsninger for elektrifisering av den norske skipsfarten. Den raske elektrifiseringen av skipsfart i Norge gjør at teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen, men spesifikke standarder for landstrømsanlegg er under utvikling. Nylig har NEK gitt ut en veileder utviklet av Landstrømsforum. Veilederen omhandler standarder som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land. NEK tar sikte på å revidere veilederen etter hvert som standarder blir aktuelle. Veilederen heter «NEK VEILEDER 80-1:2021 - Om standarder for landstrømsinstallasjoner».

-Når teknologiutvikling og markeder beveger seg raskt oppstår det et udekket behov for standarder som spesifikt dekker de nye områdene. I overgangsperioder er det nødvendig å bruke de standardene og spesifikasjonene som er tilgjengelig, selv om de ikke er skreddersydd. Vi er har derfor utviklet veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner, slik at det blir enklere for aktørene å finne publikasjoner som er egnet, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK og leder av Landstrømsforum.

Tilfredsstille myndighetenes krav

Ved å kombinere ulike dokumenter og faglige vurderinger er det mulig å dokumentere den sikkerheten som både europeiske og norske myndigheter krever. Veilederen beskriver aktuelle standarder og dokumenter som kan benyttes for å dokumentere tekniske produkter og installasjoner, og retter seg primært mot landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land.

-Vi håper at veilederen kan være et nyttig verktøy for alle som skal installere landstrømsanlegg enten det er på skip eller i land. Gjennom veilederen kan man finne fram til de standardene som gjør at man kan dokumentere at installasjonen tilfredsstiller både norsk og europeisk regelverk, avslutter Røed.

Veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner kan lastes ned gratis fra NEKs nettbutikk.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...