Genesis-flerfasemåling-tank-illustrasjon-fra-produktark-Magnetrol-Ametek crop

Ny multifase nivåmåler – Genesis fra Magnetrol

En teknologisk utvikling som gir nøyaktig flerfase-/multifase-nivåmåling i separatorer. Genesis™ er et teknologisk gjennombrudd for flerfase deteksjon måling fra Magnetrol innen Time Domain Reflectometry (TDR) er basis teknologien for dagens Guided Wave Radere (GWR). En bygger videre på mer enn 20 års erfaring med (GWR) i Norge, som gir oss trygghet i en velkjent og anerkjent teknologi.

Det er nå mulig å kontinuerlig måle dynamiske nivåer av de ulike fasene i separatorer. Flerfase/multifase-nivåmålinger finnes i hele prosessindustrien. De er spesielt viktige i olje- og gass, samt petrokjemisk sektor da en effektiv separering av vann og hydrokarboner gir stor økonomisk gevinst.
Da nivåinstrumentering har kommet langt med å måle væsker av ulike typer, er flerfase/interface nivåmåling ofte ansett som den største utfordringen innenfor de ulike måleprinsipper som er tilgjengelig i dag.

Genesis™ flerfasedetektor fra Magnetrol, som forhandles av Håland Instrumentering AS, er designet for å måle flere faser i applikasjoner med tykke og dynamiske emulsjonslag:
– Gass
– Totalt nivå (toppen av hydrokarbon væske)
– Toppen av emulsjon («vann i olje»)
– Bunn av emulsjon (vann – «grensesnitt» / vannivå)
– Sand (sediment – ​​«vannbunn»)

Patenterte interne algoritmer prosesserer dynamiske nivå endringer inne i separator.
Måler alle «fem faser»
– Gass-topp av olje
– Olje med vann (topp av emulsjonen)
– Vann med olje (bunn av emulsjonen)
– Sand (sediment)

Signaler sendes fra begge ender av proben:
– «Topp/ned»-signalet gir en klar oversikt over oljelaget
– “Nedenfra/opp”-signalet gir en klar oversikt over vann nivået

Genesis™ flerfasedetektor fra Magnetrol lanseres nå som et alternativ inn i nye prosjekter, men også som en direkte utskifting av nåværende målere, f.eks basert på radioaktivt måleprinsipp.
Det benyttes patenterte «topp/ned» og «bunn/opp»-signaler sammen med avanserte nivå deteksjons algoritmer. Dette gir et stort anvendelsesområde innenfor multifase/grense snitt applikasjoner, fra svært lette hydrokarboner til vannbaserte medier.

Ved applikasjoner der det er fare for produktoppbygging av prober, krever NORSOK I-001 en spyleanordning. Dette er nå integrert i proben, og spylefrekvens tilpasses den enkelte applikasjons behov.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...