Norske-toppledere-mangler-noedvendig-digital-kompetanse crop

Digitalisering handler om å skape et mer bærekraftig samfunn

Norske toppledere mangler nødvendig digital kompetanse

Et av hovedfunnene i en ny rapport viser at norske toppledere mener det er for lite digital kompetanse i norske ledergrupper. Det kan få følger for norsk offentlighet og næringsliv. – De som er digitalt modne har allerede begynt å dra fra. Dette er viktig fordi det handler om konsekvensene av digital globalisering, og norske virksomheters fremtid og lokale arbeidsplasser, sier Lillian Røstad, direktør for forretningsrådgivning i Sopra Steria.

Hun er initiativtaker bak rapporten, der 30 toppledere fra offentlig og privat sektor har blitt intervjuet om sine utfordringer og muligheter i det digitale skiftet. De fleste er enige om én ting: Virksomheter med ledere som forstår teknologien og hva den kan brukes til, lykkes bedre med digitaliseringen.

– En utfordring er at flere ledere i norsk næringsliv mangler et begrepsapparat og forståelse for ny metodikk knyttet til digitalisering og mulighetene. Videre skaper det utfordringer med å forstå behovet for digital transformasjon, og evnen til å lykkes med omstilling av organisasjonen, sier Røstad.

Er ikke der vi skal være

Også i offentlig sektor er kompetansegapet synlig. Rapporten viser at toppledelsen i offentlig sektor har klare ansvarsområder, og et klart mål om å effektivisere virksomhetsprosesser. Likevel opplever ikke alle virksomheter at ledelsen arbeider for å endre arbeidsformer. Topplederne opplever å i stor grad måtte dra ledergruppene i gang for å innføre nye og effektive arbeidsmetoder, som eksempelvis LEAN og smidig metodikk.

– Norske toppledere og deres ledergrupper må forstå og evne å ta innover seg det som må til med tanke på digitale strategier, reorganisering, ny arbeidsmetodikk og datainnsamling. Dette er ikke nytt, senere tvert imot, men nyheten er at så mange norske toppledere i virksomheter av denne størrelsesordenen mener at vi ikke er der vi skal være. Selv etter årevis med gjentakende budskap om digitalisering, sier Røstad.

Kursing og kontinuerlig kompetanseutvikling

En av bedriftene som ble intervjuet i rapporten, var COWI. Dette er et av selskapene som er å regne som spydspisser innen sin digitale transformasjonsreise. Birgit Farstad Larsen er divisjonsdirektør i COWI, og hun påpeker at ingenting kommer av seg selv. Hos dem har nøkkelen vært blant annet å kurse lederne i selskapet:

– Digitalisering handler om å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom smartere løsninger og økt produktivitet. Men det krever kompetanse, og kompetanseøkning skjer via flere kanaler. Vi gjennomfører dedikerte kurs for ledere med fokus på både teknologi og verdiskapning, samt at vi engasjerer oss i bransjen, med kunder og samarbeidspartnere for å forstå behov og hvordan digitalisering kan bidra til å nå disse, sier Farstad Larsen.

Hun er også klar på at ledernes viktigste oppgave er nettopp, å lede. Dersom ledelsen tilrettelegger for at de dyktige menneskene i organisasjonen får demonstrere og utvikle sin kompetanse, så vil dette gagne hele selskapet.

– Det aller fremste rådet er å mobilisere de kloke digitale hodene. Det er mennesker som driver den digitale utviklingen i en kompetansebedrift som COWI. Ved at de får plass og involveres, så utvikler de også andre, inkludert lederne, avslutter hun.

 Faktaboks

Rapporten «Toppledernes digitale agenda» ble lansert torsdag 03.12.2020, og inneholder funnene fra intervjuene med de 30 topplederne. I tillegg gir Sopra Steria fem anbefalinger, basert på toppledernes svar, til ledere som ennå er i den digitale startgropa.

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...