opc-ua-destaque crop

Standardiseringsarbeidet er minst like viktig for små og mellomstore bedrifter

NFEA etablerer brukerforum for OPC UA

Skal digitaliseringsteknologien kunne utnyttes effektiv må kommunikasjon mellom systemer og utstyr foregå sømløst. Forutsetningen for sømløs kommunikasjon er aksepterte og effektive standarder. Både brukere og produsenter må være aktive i utviklingen. NFEA har fått henvendelser fra flere miljøer i industrien om å etablere et norsk brukermiljø. Disse initiativene følges nå opp.

Styret i NFEA (Norsk forening for Elektro og Automatisering) diskuterte hvorledes man kunne øke interessen for og dele erfaringer med bruk av OPC UA ikke bare i bindeleddet mellom IT/OT men også mellom OT løsninger. Samtidig kom foreningen i dialog med Kjetil Torvanger, direktør for digitale operasjoner i Deloitte Norge, rundt behovet for en møteplass for å diskutere OPC UA i en forretningsmessig kontekst noen han ser flere av hans kunder kunne ha ønske om. Equinor har i mange år drevet utvikling av OPC UA baserte løsninger i samarbeide med sine leverandører og frontet av Steffan Sørenes, fagleder for IT/OT integrasjon, har det også kommet et ønske en møteplass hvor norske fagfolk kunne diskutere seg frem til enighet om standard løsninger.

NFEA har derfor sagt seg villig i å etablere og administrere et OPC UA brukerforum. Foreløpig er det styremedlemmene Snorre Larsen, Equinor, og Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime, sammen med Karin Sundsvik, daglig leder i NFEA, som er ansvarlig for å følge opp initiativet. Det er etablert et interimsstyre som i tillegg til de nevnt ovenfor også har med Atle Bjørnerud fra Kongsberg Maritime, Anders Veberg fra Prediktor, Olav Sande fra Høgskulen på Vestlandet, Pål Fister fra AkerBP og Roger Hansen fra ABB.

Det vil i første omgang arrangeres et digitalt formøte 1. april for å informere om planene for brukerforumet. Foreløpig beskrivelse er;

NFEA ønsker å tilrettelegge for et OPC UA Brukerforum i Norge. Brukerforumet skal være et community for dere som er ingeniører innen OT og IT. Her skal man møtes for å bli kjent, diskutere og lære av hverandre. Målet er å få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industrien i Norge.

Påmelding til det digitale informasjonsmøte kan gjøres via denne linken; https://nfea.no/arrangementer/digital-teaser-opc-ua-brukerforum/

Før sommeren planlegges det et fysisk møte hvor brukerforumet endelig etableres. Foreningen har høye ambisjoner for antall deltakere til dette møte. Påmelding til det digitale informasjonsmøte nærmer seg 100 og det er plass til flere. NFEA har også innledet en dialog med ledelsen i OPC Foundation for å avklare mulig samarbeide og tilgang til deres tekniske ekspertise.

Planen er at brukerforumet samles fysisk en gang i året. Brukerforumet planlegges og deles inn i fire arbeidsgrupper:

  • Informasjonsmodeller og modellering i OPC UA.
  • Utvikling av OPC UA applikasjoner (Server, Klient, Gateway, Modellverktøy mm).
  • Arkitektur og konnektivitet innad i OT og mellom OT og IT.
  • Forretningsverdi

Disse arbeidsgruppene vil møtes hyppigere og målsettingen er at disse gruppene sammen skal aktivt bidra til den digitale transformasjonen av norsk industri.

Snorre Larsen understreker at dette arbeidet er like viktig for små og mellomstore bedrifter, som de store industrikonsernene. Slik OPC UA utvikler seg og adopsjonen den får i industrien globalt vil den bare bli viktigere og viktigere i årene som kommer for alle aktørene som jobber mot eller i industrien. For å få ut verdien av OPC UA må vi være villig å dele kunnskap og erfaringer, bli enige om beste praktiser og standarder, og ikke minst få på plass et faglig nettverk der dette skjer.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...