Krohne 20 jub crop

God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet

Mye mer enn mengdemåling

I år har Krohne dobbelt jubileum. Moderselskapet fyller 100 år. Og det norske datterselskapet har 20 års jubileum. I 100 år har moderselskapet vært en innovativ kraft i instrumenteringsbransjen. Fra starten i 1921 til i dag har det vært og er instrumentering som er selskapets kjernevirksomhet.

Produktspekteret er utvidet fra å være kun flowmåler med variabelt areal, til å dekke hele bredden av instrumenter og tilhørende utstyr. God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet.

Også i Norge er det et jubileumsår. For 20 år siden ble datterselskapet Krohne Norge etablert. Det norske markedet var kjent med selskapets produkter før det ble etablert eget selskap her i landet. Krohne Norge var en direkte videreføring av selskapet Fagerberg. Dette selskapet hadde forhandler ansvaret fra 1981. Før 1981 var det et annet velkjent selskap som hadde ansvaret for Krohnes produkter i Norge, Solberg og Andersen.

Kompetanse i sentrum

For å være en innovativ aktør må medarbeiderne i firmaet ha gode kunnskaper. Det er helt avgjørende for å kunne utvikle gode instrumenteringsløsninger. Måleteknikk er basert på kjente fysiske prinsipper, som utnyttes på forskjellige måter. I tillegg til å ha dyp fysisk kompetanse må også personellet som utvikler løsninger ha god forståelse om prosessene som skal overvåkes. Sist og ikke minst må det være topp kunnskaper om riktig installasjon av instrumentene, for å få riktige måleresultater. Hos moderselskapet har innovasjon stått i sentrum. I det norske selskapet har god instrumentforståelse og prosesskunnskaper vært et bærende element.

Dyktige medarbeidere

AMNYTT har hatt en prat med to personer som i dag er sentrale i Krohne Instrumentaion. Det er administrerende direktør Eivind Omarhaug og teknisk sjef Johnny Østvang. Da det ble etablert eget selskap i Norge var det Pål Hancke som var daglig leder. Ved etableringen i Norge var det om lag 15 personer i selskapet. Omarhaug tok over sjefstolen i 2014. Østvang har lang fartstid i instrumenteringsbransjen. Før han begynte hos Fagerberg hadde han både lærlingetid og totalansvaret for instrumentering hos Peterson i Moss.

Flowskolen er velkjent i det norske automatiseringsmiljøet, og har satt Krohne Instrumentation på kartet som en instrumenteringsleverandør med svært god kompetanse og dyktige medarbeidere. Det er Østvang som har utviklet undervisningsmateriellet og opplæringskonseptet. Erfaringen fra Flowskolen er nå brukt til å utvikle utvide skolekonseptet til å omfatte temperatur, trykk og nivå. Så nå er den faglige sløyfen lukket, for alle aktuelle måleprinsipper.

- Vi skal være kjent som en kompetansebedrift, sier Omarhaug. Men en dyktig leverandør består av mer enn dyktige medarbeidere. Vi må ha;

  • Gode produkter
  • Kunne yte god service
  • Være leveringsdyktige, det vil si å ha riktig lagerhold med hensyn på kundenes behov

Lat dette mener jeg vi dekker godt. Ved etableringen i 2001 var følgende markedet sentrale i selskapets virksomhet

  • Olje og gass
  • Prosessindustri, alle aktuelle sektorer

Nå er også VA markedet viktig for Krohnes aktivitet.

Det blir feiring

Jubileene vil bli markert på forskjellig vis. -  Vi har ennå ikke bestemt oss for hvorledes vi vil markere jubileet for Norge, sier Omarhaug. Pandemisituasjonen og smittevern reglene vil styre oss her. Moderfirmaet vil ha et digitalt jubileums arrangement fra 7. til 24. juni. På nettsiden: https://insights.krohne.com/ kan alle interesserte følge jubileumsfeiringen. Det arrangeres også en rekke faglige webinar; https://cmp.krohne.com/insights-live-presentations/ som er av stor aktualitet.

Viktige steg i Krohnes historie

Starten

I 1921 begynte Ludwig Krohne å produsere flowmålere med variabelt areal i Duisburg, Tyskland. Selskapet flyttet fra leide lokaler til eget eide bygninger i 1936. Disse ble ødelagt under 2. verdenskrig. Da Ludwig Krohne og sønnen Karl begge mistet livet under og i etterkant av krigen, styrte Ludwigs kone Anna selskapet i etterkrigstiden.

Gjenoppbygging

I 1949 ba Anna Krohne sitt 28 år gamle barnebarn Kristian Rademacher-Dubbick om å bli med i selskapet. Han overtok snart ansvaret og under hans ledelse vokste KROHE fra en arbeidsstyrke på bare 8 personer, til å bli en ledende og en av de mest innovative selskapene for strømningsmåleapparater.

Generasjonsendringen

I 1979 ga Kristian Rademacher-Dubbick fra seg stillingen som administrerende direktør og ble styreleder. Han kunne fortsatt sees regelmessig i mange KROHNE-anlegg, og han fulgte gjerne den gode utviklingen av selskapet de siste årene. Kristian Rademacher-Dubbick døde i 2014 i en alder av 92 år i Duisburg.

I dag

Administrert av Michael Rademacher-Dubbick, Stephan Neuburger og Dr. Attila Bilgic, har KROHNE avansert fra en instrumentprodusent til en leverandør av løsninger mens den fortsatt er et uavhengig selskap eid av Rademacher-Dubbick-familien. Porteføljen har blitt utvidet kontinuerlig med komplette måleløsninger og tilleggstjenester for å bli sømløst integrert i moderne prosesskontrollkonsepter, noe som gir kunden så mye informasjon om prosessen som mulig. Samtidig kan nye markeder og bransjer vinnes som kunder for å sikre vekst og uavhengighet for utviklingen på enkeltmarkeder.

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...