Siemens digital crop

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

For fjerde år på rad gir Siemens Norge ut rapporten «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019». Årets rapport indikerer at temperaturen stiger. Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling. Hele 74 prosent mener at digitalisering vil være svært viktig for deres konkurransekraft de neste fem årene. Det er åtte prosentpoeng mer enn i 2016.

– Det er positivt at næringslivet erkjenner hvor viktig digitalisering er for å ivareta og øke konkurransekraft. Digitalisering er nemlig en forutsetning å lykkes i en stadig skarpere nasjonal og internasjonal konkurranse, sier Nils Klippenberg, direktør Smart Infrastructure i Siemens.

Falsk trygghet

Selv om 74 prosent mener digitalisering er svært viktig, mener kun 55 prosent at det er svært viktig å gjøre noe allerede i dag.

– Dette indikerer at norsk næringsliv har nokså senkede skuldre. Funnet indikerer en avstand mellom hvordan næringslivet oppfatter digitalisering og næringslivets faktiske evne til å omstille seg på en tilstrekkelig rask og god måte, sier Klippenberg.

Flere av respondentene opplyser at de ikke opplever økt konkurranse fra eksisterende konkurrenter eller en økning i nye konkurrenter som følge av digitalisering. Kun 24 prosent svarer at konkurrentene i egen bransje har styrket sin konkurransekraft i svært stor grad som følge av digitalisering, og kun 13 prosent opplever svært stor økning av konkurrenter som følge av digitalisering.

– Disse oppfatningene fører nok til at norsk næringsliv har lavere skuldre enn de burde. Det vitner om en falsk trygghet i næringslivet, sier Klippenberg.

Ledere er ikke omstillingsklare

Et av undersøkelsens hovedfunn er at det er mangelen på digital kompetanse innad i den enkelte virksomhet som bremser digitaliseringen, ikke økonomi.

– Nøkkelen til å lykkes med digitalisering ligger ikke teknologien som brukes, men i menneskene som bruker den, sier Klippenberg.

Rapporten slår fast at et digitalt kompetanseløft på alle nivå i en organisasjon er viktig for å lykkes med digitalisering. Spesielt viktig er evnen til å lede digitale omstillingsprosesser. Samtidig viser undersøkelsen at mange mellom- og toppledere ikke har ledelseskapasitet på dette området. Det mener Klippenberg at er problematisk.

– At mellom- og toppledere selv mener de mangler digital kunnskap og kompetanse er uheldig. Digital omstilling vil kreve mer av lederrollen. Dagens ledere må bygge sin egen kompetanse. De trenger kunnskap og innsikt i digitale trender og utvikling for å forstå mulighetene digitalisering fører med seg og hva som skal til for å lykkes. Skal vi tolke resultatene fra undersøkelsen, tyder det på at norske mellom- og toppledere ikke er helt klare, sier Klippenberg.

Les «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019» her: www.siemens.no/digitaltemperatur

Om Siemens

Siemens er en global aktør som i mer enn 170 år har utviklet høyteknologiske og innovative løsninger for industri, olje&gass, kraftforsyning, byer og infrastruktur. Med 380.000 medarbeidere i over 200 land jobber Siemens med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering. Siemens er en av de største produsentene av energieffektive ressursbesparende teknologiløsninger for hele verden, og er en av verdens største leverandør av bærekraftig teknologi. Den norske virksomheten har cirka 1700 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. Globalt sett omsatte Siemens for 83 milliarder Euro i 2018.

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...