Fiskal-kalibrering crop

Målefeil på 0,3 prosent kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner

Korrekte målinger er lønnsomt

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjons- og salgskanaler. En måleusikkerhet på 0,3% er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass. Dette kan virke ekstremt nøyaktig, men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre.

- I 2020 eksporterte Olje og Gass industrien verdier for 326 milliarder kroner. Med en målefeil på 0,3% kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner, sier Olav Fjeldstad, Teknisk konsulent Elektronisk Kalibrering i Kiwa Norge og legger til: - En investering i korrekte målinger er uten tvil lønnsomt.

Strenge krav til kontroll og dokumentasjon

Oljeindustrien har alltid hatt strenge krav til kontroll og dokumentasjon. Det kreves at måleinstrumentene som er i bruk skal være akkreditert kalibrert. For å kalkulere den totale mengden olje eller gass måles densitet, trykk og temperatur.

- Vi er en helhetlig leverandør, og leverer akkreditert kalibrering av måleutstyr som krever lav usikkerhet og dokumentert sporbarhet i henhold til en nasjonal eller internasjonal standard. Vi leverer en måleusikkerhet som er 10 ganger mer nøyaktig enn det måleforskriften krever, forteller Fjeldstad og legger til: - Kalibrering av utstyret som brukes til fiskale målinger er ikke bare en nødvendighet for å tilfredsstille myndighetenes krav, men også for å skjerme miljøet mot lekkasjer og utslipp, i tillegg vises det i resultatene på bunnlinjen.

Lang erfaring med akkreditert kalibrering
Akkreditert, sporbar kalibrering er en sikkerhet for kunden. Kiwa innehar lang erfaring med denne type kalibrering og kalibreringslaboratoriet har vært akkreditert for fiskal kalibrering i snart 30 år.

- Vi har dyktige kalibreringsteknikere og ingeniører i et nytt og oppgradert laboratorium. Kalibrering og kontroll av utstyr for måling av fiskale parametere kan vi levere på kort tid, sier Fjeldstad.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...