Phoenix click crop

Konfeksjonering av kraftige pluggforbindere blir verktøyløs

Ved konfeksjonering av kabeltrær og ved automasjonskapbygging påvirker de manuelle arbeidstrinnene kostnadene i stor grad. Derfor er det her en sterk etterspørsel etter produkter som gjør konfeksjoneringen av kraftige pluggforbindere raskere og enklere. 

Nå som det finnes et stort sortiment med kontaktinnsatser på markedet, gir den nyeste utviklingen, som er kontaktinnsatser med direktemontering, for første gang en konfeksjon komplett uten skrue.

Den globale etterspørselen etter industripluggforbindere har økt stadig i mange år, da kravene til nettorganisering av industrielle systemer har endret seg. I tillegg til de allerede etablerte trendene mot modularisering og desentralisering innen maskin- og anleggsteknikk opplever denne industrigrenen økt etterspørsel etter pluggbare grensesnitt for nettorganisering på datasiden i henhold til Industrie 4.0. I senere tid har denne nettorganiseringen også omfattet infrastrukturapplikasjoner samt energiforsyning og -lagring, da sektorkoblingen i visjonen om en «All Electric Society» danner selve grunnlaget for smart bruk og distribuering av den elektriske energien.

Last ned hele artikkelen

Phoenix click crop

Konfeksjonering av kraftige pluggforbindere blir verktøyløs

Ved konfeksjonering av kabeltrær og ved automasjonskapbygging påvirker de manuelle arbeidstrinnene kostnadene i stor grad. Derfor er det her en sterk etterspørsel etter produkter som gjør konfeksjoneringen av kraftige pluggforbindere raskere og enklere. 

les mer...
How Industry is Using Cloud crop

Hvordan utnytter industrien nye data teknologier

Sammenligning av 2021-undersøkelsesdata om industriell sky-, edge- og fog-databehandling med en lignende 2019-undersøkelse viser hvordan pandemien forandrer industriens bruk av disse teknologiene.

les mer...
Whitepaper - How to Specify a Corrosion or Erosion Monitoring Sy

Hvordan spesifisere et korrosjons- eller erosjonsovervåking system

Online korrosjons- og erosjonsovervåkingssystemer er raskt i ferd med å bli industriens vanligste praksis innen olje og gass for å overvåke strukturer. De riktig overvåkingssystem vil levere kvaliteten og frekvensen av integritet målinger i sanntid til arbeidsplassen til de som trenger informasjonen for å operere anlegget mest mulig optimalt.

les mer...
Sensor_WhitePaper_crop

Best praksis for instrumentering

Sensorer omdanner et fysisk fenomen til ett målbart elektrisk signal. Noen sensorer reagerer ikke naturlig på skiftende fysiske fenomener og krever derfor signalbehandling. Før sensorsignalet kan digitaliseres, vil signalet muligens kunne trenge ekstra utsyr for å gi et signal kan benyttes.

les mer...