NORD-condition-monitoring crop

Jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen

Innovative drivløsninger for den digitale revolusjonen

Intelligent drivteknologi er en forutsetning for digitalisering og automatisering av produksjon, fordi den gir mulighet til nettverksbaserte eller autonome produksjonsprosesser i «smarte fabrikker» og holder dem i gang.

Som en av bransjens ledende leverandører har NORD DRIVESYSTEMS banebrytende drivløsninger (maskinvare og programvare), samtidig som de støtter kundene med omfattende kunnskap om oppsett og bruk av Industry 4.0-miljøene.
 
NORD DRIVESYSTEMS leverer fremtidens drivenheter og hjelper kundene med intelligent, digitalisert produksjon med avanserte vedlikeholdskonsepter og nye tjenester. Alle drev fra NORD er Industry 4.0-klare og kan integreres direkte som aktive komponenter i Industry 4.0-miljøer over hele verden. Forutsetningene for dette er den interne PLS-en som desentralisert intelligens og det omfattende utvalget av kommunikasjonsmuligheter. Drivenhetene er kompatible med alle vanlige feltbusser og Ethernet-baserte protokoller, og gir analoge og digitale grensesnitt for sensorer og aktuatorer. Takket være den integrerte PLS-en i drivelektronikken kan de levere autonom kontroll av sekvenser og bevegelser samt redusere belastningen på det sentrale kontrollsystemet. I tillegg er drivsystemene skalerbare, slik at de kan tilpasses automatiseringsapplikasjonen individuelt med tanke på kompleksitet, antall og størrelse. NORD-drevene er klargjorte for skyintegrering og kan kobles til flere eksterne skysystemer.

Ligg i forkant
Drivelektronikkens intelligente PLS gir rask, effektiv og omfattende evaluering av analoge og digitale data, hvilket danner grunnlaget for moderne vedlikeholds- og servicekonsepter som tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Kontinuerlig overvåking av feltnivået, sammenkobling av kommunikasjon, sensorer, prosessdata og drevets vesentlige parametere sørger for at avvik fra normaltilstanden oppdages raskt. Brukerne har derfor muligheten til å reagere i godt tid, før det oppstår skader eller driftsstans. Tilstandsbasert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold. Dette gir mange fordeler, for eksempel større tilgjengelighet av anlegget, forebygging av uforutsett nedetid, bedre planlegging av service og vedlikehold samt en betydelig reduksjon av vedlikeholds- og reparasjonskostnadene.

Virtuelle sensorer
NORD jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen og tilstanden til girmotorer med virtuelle sensorer. Målet er et konsept for prediktivt vedlikehold som bestemmer optimale oljeskift- og vedlikeholdsintervaller for hver enkelt girmotor på grunnlag av girmotorens og giroljens faktiske tilstand. Intelligente algoritmer evaluerer frekvensomformerens driftsdata og bestemmer oljetemperaturen basert på denne informasjonen. På denne måten kan oljealdringen og det beste tidspunktet for utskifting av smøremidlene bestemmes svært nøyaktig, uten å bruke penger på eksterne sensorer. Tester har vist at de målte oljetemperaturene kan beregnes svært nøyaktig.

NORDs testområde
NORD DRIVESYSTEMS demonstrerer funksjonaliteten og mulighetene med prediktivt vedlikehold, virtuelle sensorer, drivnettverk og andre Industry 4.0-konsepter for kundene ved selskapets eget testområde, som ligger i hovedkvarteret i Bargteheide i nærheten av Hamburg. Det skalerbare systemet tillater at et stort spekter av driftsmoduser og driftstilstander kan testes i sanntid. Girmotorer og frekvensomformere kan undersøkes, og algoritmene kan testes og valideres under reelle forhold

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...