industrielt-5g--siemens-er-klare crop

Søkelyset har for første gang blitt rettet mot behov innenfor industrien

Industrielt 5G på fremmarsj

Innenfor teknologi er 5G et av de store samtaleemnene om dagen. I over 20 år har vi hatt tilgang på og benyttet trådløs teknologi, som Industrielt WiFi, radio og mobile nettverk (2G, 3G, 4G) i industrien Siemens har for eksempel levert løsninger for PROFISafe over WiFi de siste to tiårene, med stor suksess.

For rundt 40 år siden ble det første mobilnettet lansert. Hovedfokuset den gang var å muliggjøre og fremme bruk av mobile telefoner i det offentlige rom. Siden første versjon har teknologien utviklet seg med en ny generasjon, omtrentlig hvert tiende år (1G, 2G, 3G, 4G). 

Men for industrien har bruksområdet fortsatt bare vært preget av små steg og lite innovasjon for hver ny versjon. Med 5G er det nå håp om at ting vil endre seg. Under utviklingen av 5G standarden har søkelyset for første gang blitt rettet mot behov innenfor industrien. 

Siemens har vært en sterk pådriver og bidragsyter for dette, og har tatt en aktiv rolle i utviklingen av standarden som medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 5G skal ikke bare være 4G med høyere båndbredde, det skal være noe mer. Tidlig i utviklingen satte de seg en visjon for 5G bestående av  tre hovedelementer: 

  • Høy båndbredde - Enhanced Mobile Broadband (eMBB) 
  • Høy tetthet av enheter - Massive Maschine Type Communications (mMTC) 
  • Lav latency - Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC)

Hovedmålet med eMBB er å dekke behovet for høye datahastigheter i mobile applikasjoner. Et typisk eksempel innenfor konsummarkedet er det økende behovet for strømming av musikk og video, av høy kvalitet, til smarttelefoner. I industrien ser man blandt annet for seg at tilgang til høyere datahastigheter vil gi nye muligheter innenfor fjerntilgang og assistert arbeid. For eksempel vil man i større grad kunne benytte teknologi som utvidet virkelighet (AR), for å støtte ingeniører direkte i felten.

Massive Machine Type Communications gir mulighet til å koble til et stort antall enheter innenfor et lite geografisk område. Dette støtter opp under videreutviklingen av IoT og IIoT konsepter, for eksempel i et fremtidig prosessanlegg hvor man kan se for seg at en stor del av sensorene kan være tilkoblet via 5G. 

Det meste spennende elementet i 5G visjonen for industrien er kanskje URLLC. Høy pålitelighet i kombinasjon med og lav tidsforsinkelse vil gi nye muligheter innenfor mobilitet og trådløs sammenkobling av krevende industrielle applikasjoner som roboter, AGV, sikkerhetsapplikasjoner osv. 5G vil definitivt gi nye mulighet og mye av lovnadene rundt 5G er reelle. 

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...