Last mile crop

Det nye selskapet skal leverer både utstyr, kompetanse og tjenester

Fusjonerer for å håndtere viktig infrastruktur

Last Mile Communication og CEE Energiteknikk fusjonerer og blir én komplett leverandør av løsninger for kommunikasjon og overvåking av viktig infrastruktur i energisektoren. Navnet på det nye selskapet er Last Mile AS

De to ingeniørbedriftene i Asker har samarbeidet tett over tid, og nå slår blir de slått sammen til en samlet enhet, Last Mile AS.

Kjernevirksomheten til CEE Energiteknikk er relévern, RTU (Remote Terminal Unit) og analyse av spenningskvalitet inn mot energi- og olje & gass sektoren. Last Mile Communication (LMC) er distributør og løsningsleverandør innen industriell datakommunikasjon mot blant annet el- og vannforsyning og systemer for olje & gass.

El og olje

Strategien er at det nye selskapet leverer både utstyr, kompetanse og tjenester på begge disse områdene til energibransjen.

— Både kraftforsyning og olje & gass har behov for å gjøre store investeringer relatert til sikring og overvåking av sin infrastruktur, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Solli i det nye selskapet Last Mile AS.

Gjennom robuste og sikre produkter og løsninger, vil vi kunne bistå kundene våre innenfor relévern, analyse og overvåkning av spenningskvalitet, sensorering/IIOT  (Industrial Internet of Things) og ikke minst datakommunikasjon. Vi leverer industrielle nettverksløsninger som LAN/WAN og industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier. Vi får i tillegg et økt spekter av tjenester og rådgivning innenfor disse områdene.

Smart grid

Mange tusen nettkomponenter i strømnettet oppgraderes eller byttes nå ut til smartere enheter som kobles sammen og kommuniserer. Med Smart Grid vil vi oppnå en bedre utnyttelse av strømnettet, øke nettintelligensen og være bedre rustet til å håndtere nye krav til strømnettet.

Last Mile bidrar med kompetanse, erfaringer og løsninger som hjelper kraftselskaper til å ta gode valg for de ulike behovene som finnes innenfor Smart Grid.

— I oljesektoren pågår en tilsvarende digitalisering og oppgradering for å kunne styre og overvåke komponenter. Her er det ikke uvanlig at installasjoner sitter med mer enn 20 år gamle spenningsvern som er modne for utskifting, sier Solli.

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...