industrial-communication-networking-solutions crop

Change2Twin støtter små og mellomstore bedrifter

EU-støtte for innføring av digitale tvillinger

Digitale tvillinger åpner nye muligheter for industrien. Change2Twin har nå sin første Open Call, der SMB-er kan få EU-støtte i sine digitaliseringsprosesser. Fristen er 29. mars.

Change2Twin støtter små og mellomstore bedrifter i deres digitaliseringsprosesser ved å tilby Digital Twin-løsninger. I første runde vil prosjektet velge opptil 25 små og mellomstore bedrifter, som vil motta et engangsbeløp på opptil 10 000 euro. Bedriftene blir knyttet opp mot en sertifisert DIH (Digital Innovation Hub) som vil hjelpe dem med å implementere digitale tvillinger i produksjonsmiljøer.

Digitalisering er ikke magi, det er bare et annet verktøy i verdikjeden som skal det føre til at ting gjøres mer hensiktsmessig og effektivt. En digital tvilling er kombinasjonen av all informasjon en organisasjon har om et spesifikt produkt. Digitale tvillinger gjør det mulig for bedriftene å spole tilbake for å se hva som skjedde, spille av for å se hva som skjer nå i sanntid samt å spole fremover gjennom simulering.

Når du kombinerer dette med fysikkbaserte analyser får du verdifull innsikt om produktet som kan skape en ny verden av muligheter. Her har norske industribedrifter mye å hente. Og de kan få støtte til å implementere teknologien.

Enklere inngang

I løpet av de siste 10 år er blitt stadig mer vanlig med EU-prosjekter som setter av betydelig ressurser for finansiering av eksperimenter i små og mellomstore bedrifter. Søknadsprosess er enklere og evalueringen raskere enn det som gjelder de store EU-prosjektene. Hensikten med dette virkemiddelet er å gi bedrifter med ingen eller liten erfaring fra EU-prosjekter en enkel vei inn i systemet.

Konseptet digital tvilling blir en stor game-changer innen industriell produksjon og gjør det mulig for selskaper å øke sin globale konkurranseevne betydelig.

Change2Twin er et prosjekt under www.i4ms.eu, et initiativ i EU-programmet Horizon 2020. Både i Change2Twin og Pulsate (for laserbasert additive manufacturing) har SITNEF en sentral rolle.

SMB-er som ønsker å implementere en digital tvilling, kan nå søke om å komme med i Change2Twin. Prosjektet mottar forslag frem til 29. mars 2021, kl. 17.00 CEST.

Hvis du lurer på noe, se www.change2twin.eu eller kontakt opencalls@change2twin.eu

Se her for søknader til Assessment Voucher.

Endress bærekraft crop

Topp klassifisering for bærekraft

Fungerer som en sentral strategisk indikator for bærekraften hos Endress+Hausers

Endress+Hauser gjør det enda bedre i uavhengig EcoVadis-revisjon Endress+Hauser har fått 76 av 100 poeng i EcoVadis’ internasjonale bærekraftsklassifisering, fire fler enn i fjor. Gruppen havnet i øverste pulje for femte år på rad i 2021 og er nå blant den øverste enprosenten av selskapene som ble sammenlignet.

les mer...
A ferry boat crossing the Tagus River (Rio Tejo) with the city of Lisbon skyline on the background, in Portugal

Sikrer bærekraftig fergeturer i Portugal

Den automatiske inn- og utkoblingen gjøres unna i løpet av 20 sekunder

10 elektriske ferger som skal frakte passasjerer over elven Tejo i Portugals hovedstad Lisboa vil bli utstyrt med autonome ladetilkoblinger fra Zinus. ABB AS tildelte nylig Zinus kontrakten på leveranse av totalt 20 ladetilkoblinger av typen SWC100, som skal installeres på 10 nye helelektriske passasjerferger som skal trafikkere Tejo-elven i Lisboa.

les mer...
IOLink crop

Intelligens fra sensor til sky

Til nå er det installert mer enn 11 millioner IO-Link noder

 IO-Link kommunikasjonsplattform for IIOT applikasjoner som er både produsent og system uavhengig. IO-Link har de siste årene bekreftet sin posisjon som foretrukket kommunikasjonsgrensnitt i industrielle applikasjoner i mange bransjer. Fra en sped begynnelse med 14 firmaer i 2006 har medlemsmassen vokst til mer enn 150 ulike produsenter av utstyr.

les mer...
Krohne 20 jub crop

Mye mer enn mengdemåling

God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet

I år har Krohne dobbelt jubileum. Moderselskapet fyller 100 år. Og det norske datterselskapet har 20 års jubileum. I 100 år har moderselskapet vært en innovativ kraft i instrumenteringsbransjen. Fra starten i 1921 til i dag har det vært og er instrumentering som er selskapets kjernevirksomhet.

les mer...