industrial-communication-networking-solutions crop

Change2Twin støtter små og mellomstore bedrifter

EU-støtte for innføring av digitale tvillinger

Digitale tvillinger åpner nye muligheter for industrien. Change2Twin har nå sin første Open Call, der SMB-er kan få EU-støtte i sine digitaliseringsprosesser. Fristen er 29. mars.

Change2Twin støtter små og mellomstore bedrifter i deres digitaliseringsprosesser ved å tilby Digital Twin-løsninger. I første runde vil prosjektet velge opptil 25 små og mellomstore bedrifter, som vil motta et engangsbeløp på opptil 10 000 euro. Bedriftene blir knyttet opp mot en sertifisert DIH (Digital Innovation Hub) som vil hjelpe dem med å implementere digitale tvillinger i produksjonsmiljøer.

Digitalisering er ikke magi, det er bare et annet verktøy i verdikjeden som skal det føre til at ting gjøres mer hensiktsmessig og effektivt. En digital tvilling er kombinasjonen av all informasjon en organisasjon har om et spesifikt produkt. Digitale tvillinger gjør det mulig for bedriftene å spole tilbake for å se hva som skjedde, spille av for å se hva som skjer nå i sanntid samt å spole fremover gjennom simulering.

Når du kombinerer dette med fysikkbaserte analyser får du verdifull innsikt om produktet som kan skape en ny verden av muligheter. Her har norske industribedrifter mye å hente. Og de kan få støtte til å implementere teknologien.

Enklere inngang

I løpet av de siste 10 år er blitt stadig mer vanlig med EU-prosjekter som setter av betydelig ressurser for finansiering av eksperimenter i små og mellomstore bedrifter. Søknadsprosess er enklere og evalueringen raskere enn det som gjelder de store EU-prosjektene. Hensikten med dette virkemiddelet er å gi bedrifter med ingen eller liten erfaring fra EU-prosjekter en enkel vei inn i systemet.

Konseptet digital tvilling blir en stor game-changer innen industriell produksjon og gjør det mulig for selskaper å øke sin globale konkurranseevne betydelig.

Change2Twin er et prosjekt under www.i4ms.eu, et initiativ i EU-programmet Horizon 2020. Både i Change2Twin og Pulsate (for laserbasert additive manufacturing) har SITNEF en sentral rolle.

SMB-er som ønsker å implementere en digital tvilling, kan nå søke om å komme med i Change2Twin. Prosjektet mottar forslag frem til 29. mars 2021, kl. 17.00 CEST.

Hvis du lurer på noe, se www.change2twin.eu eller kontakt opencalls@change2twin.eu

Se her for søknader til Assessment Voucher.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...