OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bruker har erfart i sin digitaliserte løsning for fiskeslambehandling

Digitalisering kan føre til 25 % innsparinger på driftsutgifter

På Aqua Nor 2021 viser Schneider Electric og partneren Wonderware Scandinavia frem de konkrete fordelene ved digitalisering av akvakultur og stiller ut elementene som et fremtidsrettet fiskeoppdrettsanlegg bør basere seg på.

Innsparingsmulighetene som «Fremtidens akvakultur» gir gjennom digitalisering med EcoStruxure™-løsningen, er så betydelige at de fremste norske aktører i bransjen satser stort på denne nye IoT-aktiverte teknologien.

Schneider Electric, energi- og automatiseringsspesialisten som nå står bak flere og flere digitaliserte akvakulturanlegg i Norge - blant annet Lerøy Sjøtroll og Erko Settefisk på Stord, for å nevne noen - vil - også på Aqua Nor - fokusere på bedre sikkerhet og fiskevelferd, lavere vedlikeholdskostnader og bedre kontroll av anleggene.

Besparelsene kan beløpe seg til godt og vel 25 % av driftskostnadene, noe partnere av Schneider Electric som Blue Ocean Technology allerede har erfart  i sin digitaliserte løsning for fiskeslambehandling med EcoStruxure-teknologi (se også video). En slik løsning vil installeres også på det nye anlegget til Salmon Evolution i Nord-Møre.

Flere konkrete eksempler

- I år har vi oppdatert utstillingen vår på Aqua Nor med alle nyheter som våre kunder ennå ikke - eller kun delvis - har fått med seg; både hardware og programvare, i tillegg til en skinningmaskin fra kunden vår Trio Food, forklarer Allan Ødegaard, Segment Manager for akvakultur hos Schneider Electric i Norge.

- Maskinen har blitt koblet til Machine Advisor, en skybasert plattform som gjør brukeren i stand til å spore og overvåke maskinens tilstand uavhengig av hvor maskinen står i verden og når som helst, via PC eller mobile enheter. På messen vil flere eksperter fra Schneider være tilgjengelig for de interesserte og forklare detaljer, spesifiserer Ødegaard.

Nytt: økende fokus på energieffektivisering

- Digitalisering av denne bransjen er nå et must for å lede an internasjonalt og konkurrere nasjonalt, sier Ødegaard. - Teknologien vår står bak flere og flere anlegg. Det som er nytt og veldig interessant for oss som fokuserer på energieffektivisering, er den økende interessen både for industriautomasjonsløsninger og for energibesparende, smarte elektrotavler som kan overvåkes og styres på avstand. Slik for eksempel på anlegget for rensefiskoppdrett til Rognkjeksen AS på Finnøy, som benytter seg av EcoStruxure Power-teknologi for å overvåke anleggets energiforbruk.

- Anleggene våre – både for industri- og energiautomatisering - rapporterer og gir råd om energiforbruk og anleggets tilstand, slik at man kan forebygge nedetid og sørge for at fisk har det godt. Det er vesentlig for produktiviteten og for bunnlinjen å ha en forutsigbar og sikker drift med lavest mulig bruk av ressurser. Og i energikrevende anlegg som de toppmoderne RAS-anleggene, er dette spesielt viktig: energieffektivisering er aktuelt ikke bare med tanke på å begrense klimagassutslipp, men også for å spare penger, her og nå, bedyrer Ødegaard.

Nyheter 2021 på Aqua Nor-standen til Schneider Electric

Innenfor EcoStruxure-teknologien er nyhetene som vises på Aqua Nor 2021 følgende:

Harmony Edge Box 

Et hardware/software-grensesnitt mellom lokale maskiner eller anlegg og fjerntilkoblede applikasjoner, basert på en industriell PC-boksarkitektur med optimalt fokus på cybersikkerhet.

Harmony Edge Box benyttes for sikker fjerntilkobling, ved programanalyse eller endring i lokalt utstyr, gjerne i kombinasjon med Schneider Electric sin nettbaserte programvaretjeneste EcoStruxure Secure Connect Advisor.

Boksen egner seg godt for periodisk (eller på endring) sending av lokal digitalinformasjon ut i nettskyen med optimal cybersikker funksjonalitet.

EcoStruxure Process Expert

En software for design, utvikling, operasjon og vedlikehold av industrielle prosesstyringer.

Den benytter et objektorientert design, med bruk av testede og verifiserte bibliotekblokker, som gir forutsigbarhet, rask utvikling og redusert risiko i ferdig anlegg.

Softwaren utvikler konsistente objekter/kode for både Schneider Electric sine Modicon prosess-PLS-er og valgfri «Plant SCADA» eller «System Platform SCADA» fra AVEVA.

Det er lagt vekt på funksjonalitet i blokkene, som hjelper driftsoperatører til optimal styring av et prosessanlegg med rask tilgang til nødvendig informasjon.

WIN-911

En avansert programvare for utsending av alarmer fra et prosessanlegg til mottagere utenfor anlegget.

Softwaren er godt integrert og gjennomtestet i kombinasjon med AVEVA SCADA, som System Platform og Plant SCADA.

Det er vektlagt stor grad av fleksibilitet for driftsoperatører til enkelt å endre på alle nødvendige parametere, som telefonnummer, e-post adresser, vaktansvarlig, rekkefølge på prioriteringer, etc.

Softwaren kan konfigureres til å benytte redundante medier for alarmutsendelser, med optimal sikkerhet for at alarmene når frem til riktig mottager.

SW kan kombineres med «Mobile-911» App for smarttelefon og nettbrett, til kvittering av mottatt alarm, alarmoversikt, etc.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...