Subsea - akkreditert TechnipFMC crop

Industri 4.0-løsninger kan bidra med smarte og automatiserte anlegg

Danske testsystemer skal automatisere oljeindustrien

Investeringslysten er stor i oljeindustrien, hvor der fortsatt blir satset atskillige milliarder i optimalisering og ny teknologi og nytt utstyr. Denne utviklingen merker de også hos den danske virksomheten Serman & Tipsmark, som blant annet leverer hydraulikkløsninger til norske oljevirksomheter.

Ifølge teknisk sjef hos Serman & Tipsmark, Henning Bach Dybro, står spesielt automatiseringsløsninger høyt i kurs: - Vi ser et enormt potensiale i oljeindustrien, som hele tiden avsøker markedet for nye løsninger som kan hjelpe dem med å optimere produksjonen. Som i mange andre industrier, er det ofte med tanke på å redusere driftsomkostningene og dermed effektivisere utvinningen. Denne utviklingen smitter over på firmaer som oss, som blant annet gjennom Industri 4.0-løsninger kan bidra med smarte og automatiserte anlegg, sier han i en pressemelding.

For øyeblikket har Serman & Tipsmark prosjekter gående som har som formål å automatisere den internasjonale oljegiganten TechnipFMCs tester av styringsmoduler til oljebrønner. Oljevirksomheten har tidligere testet styringsmodulene sine på et stort antall manuelt betjente testoppstillinger, som nå gradvis er blitt skiftet ut med spesialutviklede testbenker som automatiserer og effektiviserer testfasen:

- Da styringsmoduler som de TechnipFMC benytter, skal stå på havbunnen i opptil 25 år uten vedlikehold, krever det grundig kvalifiserte tester før de kan tas i bruk. Derfor kan løsningene våre virkelig utgjøre en forskjell, da mye av det manuelle testarbeidet, som for eksempel å lese av manometre og betjene ventiler, nå registreres automatisk, og data samles opp. I tillegg aktiveres ventilene nå automatisk via et såkalt reseptstyrt testprogram på en datamaskin som er innebygd i testbenken, sier Henning Bach Dybro, og han fortsetter:

- Vi har kontinuerlig lagt nye applikasjoner til testbenkene, som online strømningsmålere, slik at medarbeiderne heller ikke skal bruke måleglass lenger. Testbenkene er dermed med på å effektivisere produksjonen og redusere antall feil, slik at man slipper å foreta nye tester.

Utviklingen av de automatiserte testbenkene startet som et utviklingsprosjekt i 2014, og Serman & Tipsmark har siden den gang levert ni testbenker til TechnipFMC, noe som har ført til store effektiviseringer av oljevirksomhetens testprosesser, forteller production manager hos TechnipFMC, Rune Albjerk:

- Siden vi tok i bruk de nye testbenkene våre og rasjonaliserte vår oppsett, har vi spart mange prosent på nedetid og timeforbruk pr enhet, siden det er blitt enklere å operere testoppsettet. De elektroniske testresultatene gir oss mulighet til å logge og følge med på trender og gjøre tiltak. Totalt sett har det økt kvaliteten på produktene våre, siden testene blir gjort likt hver gang, sier han, og fortsetter:

- Ved bruk av digitale testløsninger har vi dessuten fått mulighet til å utvide testsenteret vårt gjennom automatisering, hvis det skulle bli nødvendig i fremtiden, sier Rune Albjerk til slutt.

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...