Siemens intervjuet format 3

ONS 2022

Bærekraft og hydrogen i sentrum

De høye olje- og gassprisene satte tydelig preg på oljemessen ONS i Stavanger. Over 1 000 utstillere og 61 098 besøkende viser at optimismen er stor i denne bransjen. Den største økningen var på konferansesiden, med over 1 000 presentasjoner.

Null utslipp

Vind, hydrogen og CO2 fangst og lagring var sentrale temaer både under konferansene og på utstillingene. Alle deler av industrien ser nå på mulighetene disse industrielle sektorene gir. Men mye av utviklingen styres av politiske beslutninger. Det gjenstår å se om norsk industri får den drahjelpen politikerne kan gi. I land som Nederland og Storbritania er myndighetene aktive for å utvikle disse industri sektorene. 

Digitalisering

Digitalisering er også et viktig tema i olje- og gassbransjen. Norsk industri har vært i fronten for å utvikle avanserte produksjonsløsninger for olje- og gassutvinning. Neste teknologisteg er å utnytte digitalisering og robotteknologi. Flere interessante initiativer er tatt for å effektivisere produksjonen og redusere miljøbelastningen av oljeproduksjonen.

Siemens er en av markedslederne i dette markedet og vi satt oss ned på ONS med Nils Klippenberg, CEO Siemens AS og Frank Bråthen, CEO Siemens Digital Industries Norge AS for å høre deres tanker om de viktige temaene havvind, hydrogen og batteriproduksjon (se video).

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...
Pepperl milliard crop

Milepæl for Pepperl+Fuchs

2022 ble året selskapet rundet 1 Milliard Euro i omsetning. Akkurat i tide til julaften kunne styret i Pepperl+Fuchs konsernet kunngjøre gode nyheter på egne vegne: For første gang i sin 77-årige historie overskred Pepperl+Fuchs terskelen på én milliard euro i globalt årlig salg akkurat denne dagen.

les mer...