Fint APL crop

Halvor Landet (t.v) og Arne Tyssø presenterer test oppsettet

APLES, et Ethernet APL prosjekt – svært gode resultater

Equinor initierte et prosjekt med målsetting å få avklart om det er mulig å benytte eksisterende installertkabling for Ethernet-APL instrumenter. Fieldbus International AS (Fint) tok initiativet og fikk oppgaven å gjennomføre testene.. Aktuelle leverandører ble forespurt om å delta i prosjektet. Nå foreligger resultatet av testene.

- I Ethernet-APL standarden er det egen spesifikasjon for feltbusskabel, forteller Halvor Landet. Han er administrerende direktør i Fint, og har svært lang erfaring med feltbussløsninger. Oppgaven for prosjektet var å finne ut med hvilken kvalitet data fra APL utstyr ble overført i eksisterende kabling i Equinors installasjoner. Vi ble overrasket og imponert over resultatet av testene.

- Aktuelle leverandører av utstyr som benyttes i Equinors installasjoner ble invitert til å levere utsyr til testene, fortalte Arne Tyssø. Han er markedsansvarlig his Fint. Og som Landet har han vært svært sentral i automatiseringsbransjen. Utstyr det var aktuelt å ha med i demonstrasjonsprosjektet var kontroller, switcher, instrumentering, aktuatorer og positioner. Prosjektet var tidlig ute. Flere sentrale leverandører var ikke ferdig med utvikling av sine APL-produkter da prosjektet startet våren 2022, og for produsenter som deltok var det så vidt de ble ferdig med utvikling av APL løsninger. Men svært sentrale produsenter har deltatt, det gjelder ABB, Phoenix Contact, Endress+Hauser og Auma.

Testbenk med aktuelt utstyr og feltkabelen Equinor benytter i sine installasjoner ble satt opp i Fints lokaler. Et viktig poeng å få klarlagt var om eksisterende kabling, som er flamme og mud sikre, gir samme ytelse som spesifikasjonene i Ethernet-APL standarden krever. APL spesifikasjonen sier ikke noe om flamme- og mudkrav. Skal oljebransjen kunne utnytte fordelene APL standarden gir, må installasjonen tilfredsstille oljebransjens krav.

Nå foreligger testresultatene

– Eksisterende kabling tilfredsstiller standardens krav, fortalte Landet. Det ble målt lavere pakketap med offshore industriens kabler enn med referansekabelen for Ethernet APL. Det ble satt opp en kommunikasjonsring. Standarden spesifiserer dropkabler på 200 meter fra Feltswitch til instrumentene som kan være lokalisert i sone 1. Switchene var utstyrt med barrierer og leverer effekt til instrumentene (Power over Ethernet).

Med de gode testresultatene sa Landet at man kan flytte hele Ethernet infrastrukturen ut i feltet, uten å behøve å installere ny kabling. Det medfører store kostnadsbesparelser, både i utført arbeid og kabelkostnader. Den største gevinsten er nok at man med APL utstyr kan utnytte helt ny teknologi ved bare å anskaffe APL switcher og instrumenter. Med web servere i feltinstrumentene var det enkelt å konfigurere utstyret og sette opp hele demonstrasjonsprosjektet.

- Prosjektet viser at eksisterende infrastruktur gir muligheter vi ikke antok var mulig, sa Tyssø. Med APL teknologien i bunn, kan ulike Ethernet protokoller sameksistere. I prosjektet ble ProfiNet demonstrert. Vi vil snart se instrumenter som støtter andre aktuelle protokoller som OPC UA og HART-IP

Nå planlegger APLES prosjektet å arrangere en åpen dag, hvor testresultatene blir presentert. Se påmelding.

Om Ethernet-APL

APL står for Advanced Physical Layer og er en ny variant i IEEEs Ethernet standarder. Denne Physical Layer åpner for muligheten til å utveksle Ethernet-data over kun to tråder, i stedet for fire eller åtte, som har vært tilfelle så langt.

I tillegg til den rene kommunikasjonen åpner teknologien også for strømforsyning av tilkoblede enheter på samme lederpar (opsjon).

Ethernet-APL er dermed en av flere egenskaper i Single Pair Ethernet (SPE), og gjør at instrumentene kan tilkobles direkte, slik at måledata kan flyte sømløst gjennom hele fabrikken, ingen konverteringer vil trenges.

Fint skriver på sin hjemmeside

Ethernet-APL vil bli det neste store steget for automasjonsindustrien. Fint anbefaler denne nye feltbussteknologien og har en betydelig pågående aktivitet, og demonstrerer de forbedrede egenskapene som tilbys av Ethernet-APL: Hastighet, 10 megabit/s, kommunikasjonsavstand, 1000m, to-leder kommunikasjon gir opptil 60 watt og beskyttelsestiltak for sikker bruk i Eks områder.

Fordelene med Ethernet-APL er enorme.

Aker Solutions Verdal Goodtech crop

Goodtech og Aker Solutions fortsetter transformasjonen i Verdal

Hoveddelen av kommende investeringer vil være på selskapets norske verft

Goodtech informerte 10. mai 2023 om samarbeidet med Aker Solutions Verdal, hvor deres prefabrikasjon av komponenter til store stålkonstruksjoner skal transformeres gjennom moderne robotiserings- og digitaliseringsteknologi. Prosjektet er banebrytende og utnytter tilgjengelig teknologi og kompetanse i prosessen med å automatisere produksjonslinjene.

les mer...
Corvus ferge crop

Corvus skal levere batterier til verdens største hel-elektriske skip

Største batterisystemet som noen gang er installert ombord på et skip

Corvus Energy, verdens ledende leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havner kunngjør at de har blitt tildelt kontrakt med teknologigruppen Wärtsilä for leveranse av batterisystemene til verdens største hel-elektriske Ro-Pax-ferge.

les mer...
INGAR SORENSEN

Nebb blir en del av Init

Med oppkjøpet av norske Nebb, styrker Init sin posisjon på det skandinaviske markedet. Init ble etablert i januar 2022 med sammenslåingen av danske Picca og PD-Automation, og inkluderer svensk-norske Acobia, svenske Martensson Consulting og de danske selskapene Logimatic, AN Group, Inuatek, 3Tech Automation, ProjectBinder, MBB Consult, Daniit. Og nå norske Nebb.

les mer...
Archer-velger-Sopra-Steria crop

Archer velger Sopra Steria som global digitaliseringspartner

Sopra Steria skal levere helhetlige IT- og digitaliseringstjenester til oljeserviceselskapet Archer.

– Selskapet skal igjennom en transformasjonsprosess de neste årene. Vi skal både vokse videre og posisjonere oss i nye markeder. Med denne avtalen tar vi et bevisst kvalitetsløft. Sopra Steria er en meget kapabel leverandør som vi skal jobbe tett og strategisk med, sier Nina Brattetaule, IT- og digitaliseringsdirektør i Archer.

les mer...