Per Pixel Petersson

Resultatet presenteres som informasjon om utstyrets tilstand

ABBs smartsensorer skal kutte uforutsette produksjonsstopp

Pilotprosjektet har 70 smarte sensorer fra ABB i Södra Cells massefabrikk i Mönsterås, sørøst i Sverige. Giverne måler turtall, vibrasjon, temperatur, antall start og stopp, driftstid, effekt og lagertilstand.

ABB AbilityTM Smart Sensor forvandler tradisjonelle motorer, pumper og lager til smarte, trådløst oppkoblede enheter. Sensorene måler driftskritiske parametere via utstyrets overflate, som deretter analyseres via en sikker skytjeneste. Resultatet presenteres som informasjon om utstyrets tilstand og ytelser slik at brukerne kan identifisere problemer og dermed redusere risikoen for uforutsette produksjonsstopp.

Behovsbasert vedlikehold

- Tanken om å benytte trådløse givere for tilstandskontroll og vibrasjonsovervåking har vi hatt en stund, men avventet litt for å se an utviklingen av teknologien. Nå fikk vi en bra mulighet og et bra objekt å teste på, sier Andreas Eriksson, vedlikeholdstekniker hos Södra Cell.

Nå kan vedlikehold planlegges etter aktuelt behov istedenfor generelle planer og produsentens anbefalinger. Det forlenger utstyrets levetid, minsker vedlikeholdskostnader og reduserer eller eliminerer ikke-planlagte driftsstopp. I tillegg samles data som kan benyttes for systematiske undersøkelser for å identifisere problemkilder og forbedre prosessen eller systemets pålitelighet.

Foruten gevinstene med mer stabil produksjon har også arbeidsmiljøet blitt bedre. Tidligere ble tilstandsovervåking utført med manuelle vibrasjonsmålinger. Nå gjøres dette digitalt av Södra Cell og ABB gjennom en tjeneste i en Remote Assistance-avtale.

Flere fordeler

- En av fordelene med smarte sensorer er at også motorene kan måles uten risiko når de for eksempel er nær roterende utstyr eller der det trengs lifter eller stillas for å komme til manuelt, sier Roland Nordin, servicesjef for Motion hos ABB i Sverige.

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...