Rittal-crop

Spigseth har rolle som Skandinavisk sjef også daglig leder i alle tre selskapene

Rittal styrker samarbeidet i Skandinavia for fortsatt vekst

«Rittal Norge, Sverige og Danmark har siden 2011 hatt ett tett samarbeid med felles lager, innkjøp logistikk og marketingfunksjoner. For å styrke vår markedsposisjon ytterligere har vi nå tatt samarbeidet ett skritt videre», forteller Skandinavisk sjef Ole Sverre Spigseth.

” Vi går nå fra å være tre samarbeidende selskaper med tre forskjellige daglige ledere, til å bli tre selskap med en samlet Skandinavisk toppledergruppe”, fortsetter Spigseth.” Hensikten med dette er å få en struktur som sikrer enda tettere faglig samarbeid og utnyttelse av kompetanser, best practice, på tvers av landegrensene, og samtidig opprettholde lokal, nasjonal tilstedeværelse”, skyter Hassan Soussi inn. Danske Soussi er Skandinavisk Salgs og Markedsdirektør for industriprodukter, det største forretningsområdet for Rittal i Skandinavia, med nærmere 45 ansatte og en omsetning på 50 millioner €.” Vi har skapt en struktur som ivaretar høyest mulig fokus på kunde og sikrer at alle aktiviteter vi gjør skaper høyest mulig verdi for kunde”, fortsetter Soussi som legger til at et viktig prinsipp i organiseringen er at alle kunder fortsatt skal møte ansatte på sitt eget morsmål når de ringer eller får besøk av Rittal.

” Vår kompetanse og lokale tilstedeværelse er vårt viktigste konkurransefortrinn”, forteller Håkan Persson, Salgs og Markedsdirektør for IT-infrastruktur,”og dette skal vi ta vare på og videreutvikle og sikre at våre kunder får best mulige bransjetilpassede løsninger Derfor medfører heller ikke omstruktureringen noen nedskjæringer i antall ansatte, vi kommer derimot til å ansetter flere bransjeeksperter og prosjektledere”.

” Den nye strukturen innebærer at vi går fra å være organisert etter geografi (land) med noen felles funksjoner, til å bli en skandinavisk operativ forretningsenhet organisert etter funksjon på tvers av landegrenser”, forteller Spigseth, som representerer den norske delen av ledelsen. ” Derfor består også ledergruppen av minimum en fra hvert land – per i dag en Danske, en Nordmann og tre Svensker. I den videre rollefordelingen har vi først og fremst fokusert på kompetanse og deretter best mulig geografisk spredning, men viktigst av alt: Sikre at våre kunder får tilgang til all kompetanse i Skandinavia, via sitt eget morsmål”, avslutter Spigseth.

Spigseth er i rollen som Skandinavisk sjef også daglig leder i alle tre selskapene. Foruten Soussi og Persson består ledergruppen av Kent Frennesson (Logistikkdirektør) og Ann-Marie Nyström Direktør Finans, HR og IT.

 

NEK Arild Kjærnli crop

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig hos NEK

NEK er inne i en spennende utvikling

Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.

les mer...
EH-110-crop

110 års jubileum hos Endress+Hauser AS i Lier

TNS Infratest undersøkelser viser at kundene er svært tilfreds med personellet

Endress+Hauser AS er heldig som har en svært stabil arbeidsstokk som utgjør «kjernen» i selskapet. For en markedsleder er dette essensielt, noe tilbakemeldingene fra selskapets kunder også tilsier. Nå jubilere flere av de ansatte.

les mer...
SRO-ny-salgssjef-crop

Ny salgssjef i SRO AS

Hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg

SRO GRUPPEN utvider sitt salgsteam for å understøtte gruppens vekstambisjoner og for å sikre god oppfølging av eksisterende og nye kunder.  Per H. Lian vil tiltre sin stilling som Salgssjef i SRO AS senest fra 1. Juni 2017. 

les mer...
GK-sjef-crop

Jan Arild Wathne ny sjef for GK Norge AS

Får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

les mer...