OPC UA ferdig crop

Bedriftene må utvikle strategier for overgang til ny nettverksarkitektur

Standardisert kommunikasjon er sentral i digitaliseringen

Når industrielle prosesser digitaliseres, øker mengden data som generert på maskinnivå eksponentielt. For å møte nye datakommunikasjon og tilkoblingskrav, vil nye nettverksarkitekturer være nødvendige.
2018-02-22
Instrument ill crop

Elektroniske transmittere og instrumenter med få eller ingen bevegelige deler

Elektronikk gir nye muligheter innen instrumentering

En rekke spesialiserte instrumentteknologier har blitt utviklet de siste tiårene for å utnytte fysiske egenskaper som kan være korrelert med nivå eller flow.
2018-01-18
Cisco paper crop

Innsamlede dataene kan gi driftsmessige flaskehalser.

Industrielt Ethernet som standard i produksjonen har endret industrien

Produsenter har gjort store prosessforbedringer de siste tiårene. Digitaliseringen forandrer industrielle prosesser på en revolusjonerende måte. Gode kommunikasjons løsninger er helt sentralt.
2018-01-11
Pepperl MAC0006739 crop

Industrielle kommunikasjonsløsninger er integrert i sentrale systemer

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger på sensornivå øker effektiviteten

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk.
2017-11-14
HMI wp crop

Følger opp sluttbrukernes forventninger og tilbyr nye funksjoner og egenskaper

Forbrukermarkedet påvirker morgendagens HMI løsninger

Brukeropplevelse med dagens personlige elektronikk- og forbrukerwebsteder driver utviklingen og bruken av industrielle automatiseringsløsninger mot mer brukervennlig maskingrensesnitt.
2017-10-18
Siemens 2 crop

Ønsker å utnytte eksisterende utstyr med fordelene ved digitalisering

Høye forventninger til IoT

I Internet of Things (IoT) har milliarder enheter unike adresser. All data kan overføre data til skyen for behandling og organisering. Disse oppgavene kan enkelt styres via applikasjoner.
2017-10-05
NI compact crop

Hjelper deg med å fremskaffe, skalere og analysere måledataene dine

Veiledning for nøyaktige sensormålinger

Sensorer konverterer et fysisk fenomen til et målbart elektrisk signal. Men noen sensorer reagerer ikke naturlig på endrede fysiske fenomener og krever signalbehandling.
2017-08-24
ISA100-whitepaper-3

En global standard som dekker kommunikasjon fra sensor til styrerom

Trådløs standard, som dekker alle nivåer

Digitalisering i industrien må utnytte alle aktuelle teknologier. Trådløs kommunikasjon blir stadig viktigere. Fagmiljøet streve med å etablere en global standard som dekker kommunikasjon fra sensor til styrerom, som er designet med sikkerhet i tankene, og som er sluttbrukerdrevet.
2017-08-11
IOT RAMEI

Eksempler på vellykkede prosjekter publiseres jevnlig

Internet of Things (IoT) krever standarder

Forutsetningene for overgangen til en digital hverdag i industrien er i stor utstrekning på plass. Nye produkter og løsninger presenteres fortløpende. Eksempler på vellykkede prosjekter publiseres jevnlig. Nye foretingsmodeller bli ofte presentert.
2017-08-07
Yokogawa bilde trykk crop

En helt sentral parameter i prosessregulering er tykk

Nøyaktige målinger er avgjørende

God kvalitet på målingene er det første kravet til god prosessregulering. Uansett hvor god ditt DCS, PLC, SCADA eller skybasert datainnsamlingssystem er, blir reguleringen dårlig hvis målingene er unøyaktige. En helt sentral parameter i prosessregulering er trykk.
2017-08-01
WAGO direct_industry crop

Viktigste virkemidlet for å kunne utnytte de nye optimaliseringspotensialene

Bruk skyløsning til å ta frem nye forretningsmodeller

Industri 4.0 og big data åpner uventede muligheter for produsenter og legger grunnlaget for lovende forretningsmodeller. Teknologien krever økt oppmerksomhet for datasikkerhet. Fleksible og intelligente tekniske løsninger som samler data på feltnivå og sender de til skyen, er grunnlaget for nye løsn...
2017-07-27