Deterministic-Ethernet-crop

Kan være vanskelig å vite hvilken standard som egner seg best

Hvordan velge sanntids Ethernet

Maskinbyggere og annen industri som tar i bruk riktig sanntid Ethernet standard kan få et markert konkurransefortrinn i både pris og ytelse. Utfordringen er at det er mange forskjellige Ethernet standarder som er tilgjengelig.
2017-02-02
Krohne-OPTIFLUX1000-crop

Viktig å forstå prinsippet for elektromagnetisk strømningsmåling

Prinsipper og valg av elektromagnetiske mengdemålere

I mange bransjer er måleinstrumenter og sensorer en viktig del av prosesskontroll systemene. Betydningen av strømningsmåling i disse systemene gjenspeiles i det faktum at det er utvikle flere forskjellige målemetoder for slike målinger.
2017-01-12
Radar-nivå-ill

Sensorene håndtere utfordrende medier og måleoppstillinger godt

En guide for pålitelig og kostnadseffektive nivåmålinger

Måleoppgaver som tidligere krevde store, mekaniske og dyre enheter kan nå utføres ved hjelp av avanserte, svært allsidige teknologier som er holdbare, nøyaktig og enkel å konfigurere å installere.
2016-11-24
Egenskap-eng-crop

Egenskaps engineering

Nå genererer utstyr i produksjonslinjer mer data enn som sosiale genereres i nettverk. Hver enhet kan sende data flere ganger per sekund, og med millioner av tilkoblede enheter. En typisk industriell dataløsning må håndtere milliarder av signaler hver dag.
2016-11-17
Powerlink_web-crop

Hel integrert arkitektur med all ekstern I/Oer koblet til ett nettverk

Sanntids Ethernet for optimalisering av produksjonsutstyr

Ethernet POWERLINK er en industriell Ethernet protokoll som løser "hard realtime" problematikken uten spesial utviklet elektronikk. Sanntidsproblemstillingen løses med programvare, noe som gjør at løsning og fortsatt er 100 prosent i henhold til Ethernet stand-arden IEEE802.3.
2016-11-10
OPC-sak-crop

Kildekoden kan distribueres åpent

Microsoft og OPC UA

Microsoft har tatt initiativ til åpne eksisterende OPC UA C # Stack til Windows 10 Universal Core. Deretter ga de teknologien til OPC Foundation, slik at kildekoden kunne bli distribuert åpen. OPC UA blir ansett for en sentral standard i Industry 4.0 og Industrial Internett f Thing (IIoT). Microsoft...
2016-10-27
Siemens-energikost-crop

Besparelsene kan være store

Energi er en direkte driftskostnad

Et grunnleggende prinsipp for prosesskontroll er at man må være i stand til å måle en variabel før prosessen kan reguleres. Med varierende kostnad på energi vil investeringer i automatiseringsløsninger og programvare for å måle og analysere eget energiforbruk kunne gi store kostnadsbesparelser.
2016-08-09
GE-alarm-crop

Operatørene blir oversvømt med tusenvis av alarmer

Reduser ulykkesmuligheter ved riktig reaksjon på kritiske alarmer

Alarmhåndtering fikk sitt første gjennombrudd med innføringen av databaserte HMI (human machine interface) løsninger. Denne teknologien gjorde det mulig a lagre alarmer i datamaskiner.
2016-07-25
FDT-crop

Gir raskere gjennomføring av store installasjoner

FDT/DTM teknologien forenkler integrasjon i kontrollsystemer

FDT / DTM-løsning (dvs. FDT Technology) er godt egnet for de mest krevende automatiseringsoppgaver. Den var spesielt designet for å frigjøre sluttbrukere fra de begrensninger kontroll og feltutstyr gir.
2016-07-20
SCADA-sky-crop

Det er relativt nytt for SCADA applikasjoner

Skyløsninger for SCADA

Ved å flytte hele eller deler av SCADA applikasjoner i nettskyen kan kostnadene reduseres betraktelig og samtidig gi dramatisk økt pålitelighet og skalerbarhet.
2016-07-12
Arbeidskraft-crop

Det er et langsiktig arbeid å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Hvordan erstatte erfarne medarbeidere

Bemanningsutfordringer som følge av aldring arbeidsstyrke som nå forlater industrien er merkbar over hele verden. Pensjonistene blir erstattet av mindre erfarne arbeidere. Spørsmålet er hvorledes skal den erfaring som går tapt bli erstattet. Sikkerhet er et viktig tema.
2016-07-06