MW Terje crop

Mest berørte enheten er automatiserings og prosjekt virksomheten til konsernet

Malthe Winje - Endrer seg med teknologiutviklingen

Alle analyser viser at teknologien utvikler seg raskere enn noen sinne. Men mindretallet av bedriftsledere evner å følge opp den rivende utvikling i egen bedrift. Malthe Winje er et godt eksempel på et selskap hvor ledelsen har tatt tak i utfordringene digitalisering og nye samarbeidsrelasjonen kan medføre.

Det 95 år gamle norskeide selskapet er motivert og forberedt til spille en rolle i den teknologiske utviklingen.

- Malthe Winje er et teknologiselskap, slår konsernsjef Terje Bratlie fast. Det innebærer at vi ligger i front når det gjelder kunnskap om ny teknolog og at vi tilbyr våre kunder mer enn tekniske installasjoner. Vi har som målsetning å være en samarbeidspartner som leverer de beste og mest fremtidsrettede løsninger til våre kunder. Dette gjelder hele Malthe Winje gruppen, men den mest berørte enheten er automatiserings og prosjekt virksomheten til konsernet.

Malthe Winje vil presentere noen av sine aktiviteter og løsninger på sin egen Teknologidag 19. oktober.

MW 2 red.jpg

Er sentral i flere bransjer

-  I løpet av de siste 25 årene har selskapet jobbet målrettet med å skaffe seg en sentral posisjon innen infrastruktur segmentet, sier Bratlie. Dette segmentet omfatter vann og avløpsbransjen, byggautomasjon, energiproduksjon, bane og vei. Til disse markedene har vi tradisjonelt sett levert automatiserings- og elektroløsninger. I de siste årene har vi registret at markedet etterspør mer enn bare rene tekniske løsninger. I flere bransjer ser brukerne at det kan gi store gevinster ved å utnytte digitale løsninger og Industri 4.0 initiativet. Samtidig erfarer vi også at våre sentrale leverandører og partnere beveger seg inn i den digitale verden.

- Utviklingen er tydelig mot mer integrerte løsninger, som omfatter langt mer enn kun leveranser av teknisk utstyr, slår Bratlie fast. Utviklingen har pågått i mange år allerede og vil skyte ytterligere fart i årene fremover. For oss er det naturlig og nødvendig å følge med i denne utviklingen, fortsetter Bratlie. - Et nytt element som forsterket behovet for å fokusere enda mer på teknologiutviklingen, sier markedsdirektør Tom Erik Larsen, er at teknologiutviklingen nå påvirker selskapenes forretningsmodeller.

-Malthe Winje er et teknologiselskap og ønsker å styrke sin posisjon i årene fremover. Dette betyr at våre ansatte, inklusive ledelsen må tilegne seg ny kunnskap. Konkurransen kommer til å bli enda tøffere, men vi skal være fremoverlent, motivert og ha nødvendig kompetanse til å være med på dette løpet. Vi må også evne å lytte til markedet og følge med på hva som skjer innen teknologiverdenen, sier Bratlie.

Malthe Winje har vært 95 år i bransjen. - Vi er et selskap med en lang og god historie, noe som i seg selv er unikt. Vi skal fremstå og vi føler oss som et dynamisk og fremtidsrettet selskap, vi skal være der om 50 år også, sier Bratlie. Malthe Winje har gjennom alle disse årene vist at selskapets evne til å tilpasse seg, snu seg raskt og posisjonen i markedet, har blitt bedre og bedre.

Bygger opp økosystem

I strategien for vår egen utvikling og posisjon, står partnere mer sentralt en noen gang. To viktige aktører i denne sammenheng er Microsoft og SAIA. Malthe Winje jobber sammen med Microsoft og får derved god tilgang på dette selskapets teknologi og fremtidsvyer. Dette samarbeidet er viktig for å bygge opp et økosystem for vårt selskap, forteller Larsen. Microsoft kan tilby mer en ren teknologi. De er helt sentrale i utviklingen av nye løsninger og konsepter. I tillegg ønsker vi partnerskap med norske innovative selskaper, som kan bidra til at vi sammen blir bedre.

SAIA er Malthe Winjes leverandør av automasjonsprodukter. Saia Burgess Controls (SBC) er eiet av det amerikanske storkonsernet Honeywell. Det er bygget opp gode relasjoner med denne produsenten gjennom 40 års samarbeid. - Vi får god tilgang på nyeste kontrollteknologi og de er lydhøre for krav og ønsker fra vårt hjemmemarked, sier Bratlie. Med så sterke teknologipartnere i sfæren vår, er vi stand til å utvikle økosystem for utvikling og samarbeid om nye fremtidsrettede løsninger og systemer.

Om Malthe Winje

Malthe Winje er et norsk selskap, stiftet i 1922. Selskapet er eiet 100% av ledelsen.

Konsernet består av flere selskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Frankrike og Kina. I tillegg har vi spennende aktiviteter og prosjekter i Afrika.

Konsern består av om lag 150 dyktige og erfarne ansatte. Vi har levert et betydelig antall prosjekter innenfor våre virksomhetsområder. Konsernets samlede omsetning er om lag 350 MNOK.

 

IMI trykkstøt VA_82730 crop

Forebygg trykkstøt med IMI Buschjost ventiler

Kan redusere trykkstøt med mer enn 80 prosent

Vanntrykkstøt, også kalt hydraulisk sjokk, skaper en plutselig trykkstigning i et rørsystem. Dette kan gjøre skade på pakninger, rør, fittings og øvrige komponenter på applikasjonen.

les mer...
Krohne Gruppebilde med EX ikon crop

Signalomformere fra KROHNE med nytt design og nye bruksområder

Alternativ for parametersetting og kalibrering direkte i Ex-områder

Signalomformerne IFC 100 og MAC 100 samt SMARTMAC 200 er nå tilgjengelig med hus i rustfritt stål. De er hovedsakelig rettet mot applikasjoner i næringsmiddelindustrien, men kan også brukes der høy korrosjonsbestandighet kreves, f.eks. i saltholdige omgivelser.

les mer...
Image converted using ifftoany

Eatons bryteranleggsfamilie Xiria oppgraderes

Designet med Eatons veldokumenterte vakuumbryter teknologi

Plassbehov minimeres, mens skalerbarheten styrkes. Nye tillegg til Xiria-produktfamilen har gjort det mulig å oppskalere bryteranlegget ved behov for flere bryteravganger, tidligere måtte hele anlegget erstattes.

les mer...
Håkon Jacobsen

Næringsministeren holdt første møte med toppledere i industrien om digitalisering

Målet er å spre denne kunnskapen til hele industrien

Det nyopprettede forumet skal utveksle erfaringer og drøfte hvordan norsk industri best kan utnytte mulighetene og takle utfordringene som digital teknologi fører med seg.

les mer...