GK-sjef-crop

Får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Jan Arild Wathne ny sjef for GK Norge AS

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

GK Norge AS består av selskapene GK Rør, GK Elektro og GK Inneklima med fagene ventilasjon, byggautomasjon og kulde. Selskapet med datterselskaper har totalt 2150 ansatte i Norge. Geir Bjørke og Even Leira vil fortsette som ledere for hhv. GK Rør og GK Elektro som i dag. Søk etter ny leder av GK Inneklima AS er i gang. 

Konsernsjef Valen-Sendstad er godt fornøyd med valget. - Jan Arild er en bransjemann med mange års erfaring fra GK. Han forstår godt vår kultur og vårt marked. Jeg er trygg på at han vil videreføre jobben med å bygge sterke flerfaglige fagmiljøer til det beste for våre kunder på en god måte.

Jan Arild Wathne ser frem til å komme i gang. - De sterke fagmiljøene gir oss en fantastisk plattform for å utvikle markedsledende tjenester for alt av teknikk i bygg. Ikke minst innen service og ROT-markedet hvor etterslepet er stort og det forventes høy aktivitet fremover.

Jan Arild Wathne er 53 år gammel, utdannet VVS-ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, og har en Mastergrad fra BI. 

NEK Arild Kjærnli crop

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig hos NEK

NEK er inne i en spennende utvikling

Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.

les mer...
EH-110-crop

110 års jubileum hos Endress+Hauser AS i Lier

TNS Infratest undersøkelser viser at kundene er svært tilfreds med personellet

Endress+Hauser AS er heldig som har en svært stabil arbeidsstokk som utgjør «kjernen» i selskapet. For en markedsleder er dette essensielt, noe tilbakemeldingene fra selskapets kunder også tilsier. Nå jubilere flere av de ansatte.

les mer...
SRO-ny-salgssjef-crop

Ny salgssjef i SRO AS

Hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg

SRO GRUPPEN utvider sitt salgsteam for å understøtte gruppens vekstambisjoner og for å sikre god oppfølging av eksisterende og nye kunder.  Per H. Lian vil tiltre sin stilling som Salgssjef i SRO AS senest fra 1. Juni 2017. 

les mer...
GK-sjef-crop

Jan Arild Wathne ny sjef for GK Norge AS

Får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

les mer...