GK-sjef-crop

Får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Jan Arild Wathne ny sjef for GK Norge AS

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

GK Norge AS består av selskapene GK Rør, GK Elektro og GK Inneklima med fagene ventilasjon, byggautomasjon og kulde. Selskapet med datterselskaper har totalt 2150 ansatte i Norge. Geir Bjørke og Even Leira vil fortsette som ledere for hhv. GK Rør og GK Elektro som i dag. Søk etter ny leder av GK Inneklima AS er i gang. 

Konsernsjef Valen-Sendstad er godt fornøyd med valget. - Jan Arild er en bransjemann med mange års erfaring fra GK. Han forstår godt vår kultur og vårt marked. Jeg er trygg på at han vil videreføre jobben med å bygge sterke flerfaglige fagmiljøer til det beste for våre kunder på en god måte.

Jan Arild Wathne ser frem til å komme i gang. - De sterke fagmiljøene gir oss en fantastisk plattform for å utvikle markedsledende tjenester for alt av teknikk i bygg. Ikke minst innen service og ROT-markedet hvor etterslepet er stort og det forventes høy aktivitet fremover.

Jan Arild Wathne er 53 år gammel, utdannet VVS-ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, og har en Mastergrad fra BI. 

Krohne ny nov crop

Nyansatt Serviceingeniør hos KROHNE Instrumentation

Gleder han seg til å ta fatt på oppgavene i serviceavdelingen

Henrik Teien Pedersen er ansatt som ny serviceingeniør i KROHNE. Med fagbrev i bunnen har han en bachelor i maskin, med fordypning i materialteknologi.

les mer...
Matek magnus crop

Matek-Samson Regulering AS utvider salgsstaben

Primær oppgavene vil være salg og support med utstrakt kundekontakt

Magnus Bjerva er ansatt som salgsingeniør ved Matek-Samson Regulering AS kontor i Skien. Han er utdannet ingeniør fra UiS og har tidligere jobbet for Schlumberger og Archer og har erfaring fra offshore virksomhet.

les mer...
Thor Hebnes Norway

Ny automasjonsingeniør ansatt hos Festo

Opppgavene vil blant annet være support på avanserte systemer

Festo satser ytterligere med ansettelse av ny automasjonsingeniør. Stein Rasmussen ble en del av Festo høsten 2017 og vil bidra til å styrke Festo sin supportavdeling. 

les mer...
Phoenix ny regionsjef crop

Nyansatt i stillingen som regionssjef sør hos Phoenix Contact AS

Har mange års erfaring fra fabrikkautomasjon og bearbeiding av industrikunder

Yngve Bekkevik ble ansatt hos Phoenix Contact AS 1. september i år. Han starter i stillingen som regionssjef sør. Yngve skal jobbe ut fra et avdelingskontor i regionen og vil bli lokalisert i området rundt Porsgrunn.

les mer...