EH_Energy_Efficiency crop

Gjort EcoVadis-ratingen til et strategiske nøkkeltall

Gullstatus for Endress+Hauser

Endress+Hauser har mottatt et gullsertifikat fra EcoVadis og forbedret fjorårets resultater med 66 poeng. Resultatet illustrerer hvor stor viktighet Endress+Hauser tillegger sitt samfunnsansvar som bedrift (corporate social responsibility), og den strukturerte, fremsynte tilnærmingen selskapet har.

"Som familiebedrift er begrepet bærekraft solid forankret i våre verdier", understreker Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet."Av denne grunn har vi gjort EcoVadis-ratingen til et av våre strategiske nøkkeltall. Gullsertifikatet bekrefter at vi beveger oss i riktig retning. Samtidig fungerer det som en objektiv vurdering av vårt samfunnsansvar for våre kunder."

Bred vurdering

21 kriterier ble vurdert i evalueringen, inkludert miljø, arbeidspraksis, rettferdig forretningspraksis og bærekraftige innkjøp. Selskapet oppnådde en rating over gjennomsnittet i alle kategorier og ble tildelt gullsertifikatet. Endress+Hauser er derfor blant de ledende to prosent av alle leverandører som er evaluert av EcoVadis.

Sosialt ansvar i Endress+Hauser

Begrepet ansvar er fast forankret i Endress+Hausers verdier som bedrift. Siden 2015 har konsernet publisert en bærekraftrapport som undersøker sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter ved selskapsledelsen, noe som gir en helhetlig oversikt over konsernets utvikling.

EcoVadis-ratingen

EcoVadis driver en plattform som gjør det mulig for bedrifter å vurdere de miljømessige og sosiale aspektene ved sine leverandører. Strukturerte poengnoteringer gjør det enkelt å spore og forbedre de miljømessige, sosiale og etiske prestasjonene over hele verden. Over 20 000 selskaper bruker EcoVadis til å redusere risiko, forbedre innovasjon og skape tillit og åpenhet mellom forretningspartnere.

Mer informasjon om temaet bærekraft på Endress+Hauser finner du her .

 

Autic IOT crop

Kompakt IOT grensesnitt

Løfter enkelt data fra felt til sentral database

Med EXware, som forhandles av Autic AS, realiserer du flytting av data fra industrianlegg til sky. Enheten er et resultat av Exors HMI-løsning, med kjente protokoller som Profinet, Ethercat, EthernetIP, DNP3, Bacnet, KNX mot feltutstyr.

les mer...
Nynans 2 crop

Imponerende snuoperasjon

Forholdene er lagt til rette for den digitale fremtid

- Vi har bevisst jobbet med å velge ut få, men svært leveringsdyktige leverandører av teknisk utstyr, forteller Christensen. I arbeidet med å forbedre driftsrutinene er det jobbet en god del med å forbedre vedlikeholdssystemene.

les mer...
E+H liten crop

Liten og nett elektromagnetisk mengdemåler for ledende væsker

Sikker og effektiv mengdemåling

Mange bedrifter har funnet ut at det er penger å spare ved å måle og dermed begrense bruken av tilsetningskjemikaler. Derfor har det vært en økende etterspørsel etter måleinstrumenter som effektivt kan måle forbruket.

les mer...
AMNYTT Nr 6 crop_edited-1

AMNYTT 06 2017 er distribuert

Utviklingen nå mer omfattende enn for kort tid siden

Det ser ut til at de fleste piler for norsk økonomi og industri peker oppover. Næringslivet har vist en formidabel evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Fagfolk har flyttet på seg og omstilt seg til nye bransjer.

les mer...