OPC UA TSN CROP

OPC UA TSN har i teser demonstrert svært lovende resultater

En standard industrien må kjenne til

Fremveksten av nye IEEE Ethernet-standarder kombinert med Gigabit Ethernet-teknologi har nå banet vei for å slå sammen IT- og OT-nettverk på en sikker og effektiv måte ved å utvikle en felles nettverksinfrastruktur og tilhørende datamodelleringsfunksjon basert på TSN og OPC UA.

Denne kombinasjonen av teknologier gjør det mulig å få sanntidskommunikasjon i et sikkert nettverk, som tilfredsstiller både IT og OTs behov og oppfyller de strengeste IIoT-kravene.

TSN (tidskritisk nettverk) er et sett av standarder som er under utvikling av arbeidsgruppen for tidssensitivt nettverk i IEEE 802.1-arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ble etablert i november 2012.

OPC UA TSN har i teser demonstrert svært lovende resultater, som er raskere en de mest kjente Industrielle tidskritiske Ethernet protokoller.

Du kan laste ned et dokument som gir omfattende informasjon om denne viktige standarden her.

Emerson trykk crop

Emerson utvider trykkmåleprogrammet som vil gjøre prosesser mer driftssikre

Benytter velkjent Rosemount trykksensorteknologi til å gi pålitelige målinger

Rosemount ™ Smart Pressure Gauge gir tryggere og mer pålitelige målinger, noe som muliggjør bedre synlighet av prosessendringer der et effektivt lokalt display er nødvendig.

les mer...
Beckhoff Kim_Kiltveit crop

Ny daglig leder i Beckhoff Automation AS

Vi har store muligheter for en videre sterk vekst, sier Kim Kiltveit

Kim Kiltveit tiltrer den 1. juni som ny daglig leder for Beckhoff Automation AS. Kiltveit har mange års erfaring innen automasjonsbransjen og er i dag salgssjef i Beckhoff Automation AS.

les mer...
Krohne Profinet crop

Mengdemålere med PROFINET

Rask tilgang til måleverdier og diagnoseinformasjon med pålitelig kommunikasjon

KROHNE utvider med dette utvalget for digital kommunikasjon. Coriolis og magnetisk induktive mengdemålere kan nå leveres med Profinet.  Industrielt Ethernet gir nye muligheter for hvordan feltutstyr integreres i kontrollsystemet.

les mer...
AMNYTT 3 crop

AMNYTT 03 2018 er publisert

Gammel og ny kompetanse må utvikles samtidig.

Nå er det nødvendig å tenke nytt. Digitalisering gir nye muligheter i hele verdikjeden, og på alle nivåer i bedriften. Alle eksperter og analytikere er samstemte i at det må utvikles nye forettiningsmodeller for å kunne utnytte mulighetene teknologien gir.

les mer...