Wonderware sykehus crop

Legger stor vekt på åpenhet, skalerbarhet, sikkerhet og enkel integrering

Wonderware Scandinavia skal levere en ny SCADA-plattform for effektiv drift av et nytt sykehus i Odense

AVEVA-systemplattformen (tidligere kjent som Wonderware) vil bli brukt på New OUH for å koble drifts- og bygningssystemer sammen i en felles plattform. Fokus er på åpenhet, sikkerhet og enkel integrering mellom systemer.

Når Region Syddanmark åpner det nye universitetssykehuset i Odense i slutten av 2022, vil Nyt OUH være et av Danmarks største sykehus med et bruttoareal på 260 000 kvadratmeter, 702 senger, 52 operasjonsrom og 374 poliklinikker.

Kombinasjonen av bygningens størrelse og kompleksiteten som naturlig følger driften av et stort sykehus, stiller enorme krav til de mange forskjellige systemene. Derfor har totalleverandøren av New OUH-prosjektet valgt en AVEVA-systemplattform for å sikre best mulig integrasjon mellom de mange drifts- og bygningssystemene.

"Vi er stolte av at AVEVA System Platform skal brukes på New OUH. New OUH legger stor vekt på åpenhet, skalerbarhet, sikkerhet og enkel integrering mellom systemene. Dette er akkurat det Wonderware AVEVA System Platform leverer," sier Henrik Dybdahl Andersen, salgsrepresentant, Wonderware Scandinavia.

Sentralisert tilgang til alle systemer

AVEVA-systemplattformen gir operasjonsledere og sykehusledelsen en enkelt tilgang til alle systemene i et tydelig brukergrensesnitt. Resultatet er en oversikt over alle aspekter av sykehusets drift, og ikke minst at de ansvarlige kan svare raskt på eventuelle problemer.

Plattformen er tilgjengelig på både PC, nettbrett og smarttelefon og bruker blant annet åpne kommunikasjonsprotokoller som for eksempel OPC UA for sikker, kryptert kommunikasjon mellom alle enheter.

I tillegg brukes vanlige industristandarder som ISA-88 og ISA-95 for å koble fysiske anlegg, kontrollsystemer og forretningssystemer sammen. Blant dem er ILS, T-doc, Apovision og Dankost sammen.

"Ved å bruke åpne og gjeldende standarder er det sømløst å integrere både ned til delsystemer og opp til overliggende systemer som ERP-systemer eller andre systemer som brukes av ledelsen," forklarer Henrik Dybdahl Andersen.

Automatiserte prosesser

Listen over funksjoner og systemer som er samlet i AVEVA-systemplattformen er lang og inkluderer for eksempel

 • Oppvarming, ventilasjon og kjøling
 • Adgangskontroll
 • Videoovervåkning
 • Brannalarm system
 • Lysstyring og solskjerming (skjermer, persienner, solskinn osv.)
 • Vann og avløpsvann
 • Kraft
 • Logistikk
 • Sterilisasjonssenter
 • Oppgavebehandling
 • Spore og oppfølging av forsyninger og produksjon

I tillegg er det flere systemer for automatiserte prosesser som AGV (automatiserte guidede kjøretøy), rørpost, kassesystemer og heiser.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...