Weidmuller crop

Målsettingen er at staben skal økes

Weidmüller styrker tilstedeværelsen i Norge

Weidmüller har i mange år hatt tilstedeværelse i Norge. JFKnudtzen har i representert den velrennomerte produsenten i Norge. Nå har selskapet etablert egen virksomhet i Norge. Målet er å gjøre merkevaren mer synlig i det norske markedet. JFKnudtzen er distributør, mens den norske Weidmüller organisasjonens virksomhet i hovedsak skal være rettet mot salg og markedsutvikling.

- Norge er et viktig marked for Weidmüller, forteller Jarle Andre Tveit. Tveit er ansvarlig for virksomheten i Norge. Det er nå tre personer i den norske organisasjonen, som har base i Porsgrunn, Trondheim og Førde. Målsettingen er helt klart at vi skal øke staben, og vi vil gjøre dette i takt utviklingen i Norge og norsk industri.

Viktige utviklingsområder

Norge er kjent for å ligge langt framme i teknologisk utvikling. Derfor er det viktig at Weidmüller er tilstede i dette markedet med automasjonsløsninger som er skalerbare og effektive i idriftsettingsfasen.

Samarbeid og koordinering

- Samarbeidet med JFKnudtzen er viktig, sier Tveit. De kjenner både produktene og markedet godt og har representert Weidmüller siden 1955. Kompetansen og erfaringen til dette selskapet er viktig. I tillegg har vi felles teknisk support etablert i Norden. Selskapet har en langsiktig plan med å utvide virksomheten sin. Det ble lagt en global strategi for økt markedsaktivitet. I første omgang ble Norden sett på som en enhet, med etablering av egen organisasjon i Sverige og deretter fulgte Danmark og Finland. Det nordiske samarbeidet i Weidmüller gjør at det ved behov kan hentes support fra Sverige. Nå er tiden kommet til at Weidmüller satser i Norge.

Dette er noen av løsningene fra Weidmüller:

  • Komplett automasjonsportefølje (u-remote, u-control)
  • Datainnsamling, bearbeiding, analyse og digitalisering (u-link skyløsning og program for maskinlæring)
  • Raskere tilkoblingsmuligheter (push-in og nye snap-in)
  • Komplett power management for kontrollsystem (strømforsyninger m/kommunikasjon og elektroniske sikringer)

- Vi legger vekt på god koordinering med JFKnudtzen, sier Tveit. Det er viktig både for å kunne utnytte ressursene best mulig, og at markedet skal få så god support som mulig. Både sluttkunder og andre aktører i markedet, som tavlebyggere, produsenter av utstyr og systemintegratører vil merke at Weidmüller satser i Norge. Målsettingen er at vi blant annet skal hjelpe tavlebyggere til å bli mer konkurransedyktige gjennom konseptet Smart Cabinet Building. Med det produktspekteret vi nå rår over, sikter vi på å være en komplett leverandør, mener Tveit. Virksomheten skal rettes mye mot løsninger og optimal distribusjon.

Tveit lover at det snart vil bli publisert flere interessante nyheter fra Weidmüller.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
Phoenix plug crop

Pluggforbindere for automatisert produksjon

Kan også velge fra et høyt antall individuelle merkinger

Den nye, krympebaserte ledning-til-kort-pluggforbinderserien Connexis for kabelkonfeksjoneringer fra Phoenix Contact optimaliserer automatisert produksjon og sørger slik for tempo og presisjon ved kretskortpluggforbindelsen.

les mer...