Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

 • tirsdag 26.september kl. 08:30
 • Sluttidspunkt: 26.sep. kl. 16:30
 • Sted: Online
 • Arrangør: Tavleforeningen
 • Varighet: 1 dag

 • Pris: 4 900,- kr
 • Medlemspris: 4 400,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Bakgrunn

Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
Men hva med kravet om designverifikasjon?
Kan du som tavleprodusent dokumentere at tavleløsningene i ethvert tilfelle er i samsvar normene?
Kan du i et hvert tilfelle verifisere at tavler har tilstrekkelig kortslutningsholdfasthet og at temperaturstigningen ikke vil overskride grenseverdiene i normen?

Målgruppe

 • Tavlekonstruktører
 • Saksbehandler
 • Prosjektleder
 • Faglig ansvarlig
 • Konsulenter
Del |