Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

 • onsdag 25.november kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 25.nov. kl. 16:00
 • Sted: Interaktivt nettkurs
 • Arrangør: Tavleforeningen

 • Pris: 4990 kr
 • Medlemspris: 4250 kr
 • Info / påmelding

ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS
 

 • tavlens grensesnittkarakteristikker
 • utførelse av merking og dokumentasjon
 • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
 • gjennomføring av rutineverifikasjon

Målgruppe

Kurset retter seg hovedsakelig mot

 • Tavlekonstruktører, saksbehandler, prosjektleder hos tavleprodusenter
 • Faglig ansvarlig hos tavleprodusenter          
 • Konsulenter

Om arrangementet

Bakgrunn
Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
Men hva med kravet om designverifikasjon? 

Del |