Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

 • onsdag 13.mars kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 13.mars kl. 16:00
 • Sted: Quality Hotel Olavsgaard
 • Arrangør: Norsk Eltavleforening
 • Varighet: 1 dag

 • Pris: 5300,- kr
 • Medlemspris: 4750,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding
 • tavlens grensesnittkarakteristikker
 • utførelse av merking og dokumentasjon
 • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
 • gjennomføring av rutineverifikasjon

Bakgrunn
Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
Men hva med kravet om designverifikasjon?  
Kan du som tavleprodusent dokumentere at tavleløsningene i ethvert tilfelle er i samsvar normene?
Kan du i et hvert tilfelle verifisere at tavler har tilstrekkelig kortslutningsholdfasthet og at temperaturstigningen ikke vil overskride grenseverdiene i normen?

Del |