Vedlikeholdsterminologi etter NS-EN 13306:2017 Vedlikehold Vedlikeholdsterminologi

 • mandag 30.november kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 30.nov. kl. 16:00
 • Sted: Interaktivt nettkurs
 • Arrangør: Norsk Forening for vedlikehold

 • Pris: 1 990 kr
 • Medlemspris: 1 690 kr
 • Info / påmelding

DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
Målet med kurset er å gi en innføring i de viktigste termer innen vedlikehold.
Kurset bygger på de generiske termene som brukes for alle former for vedlikehold og vedlikeholdsledelse.

Målgruppe

Kurset henvender seg til blant annet personell med arbeidsoppgaver og ansvar innenfor:

 • Vedlikehold, drift og sikkerhet av produksjons- og prosessanlegg
 • Planlegging, prosjektering, økonomi og ledelse
 • Leveranser og salg av vedlikeholdstjenester og -utstyr
 • Undervisning og forskning
Del |