OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Integrere over 400 smarte frekvensomformere

Vant kontrakt for smart elektro og automasjon til verdens største smoltanlegg, Lerøy Sjøtroll Kjerelva

Lerøy Sjøtroll Kjerelva på Stord: Ett av de første fiskekarene i anlegget er allerede i drift. Schneider Electric vant i vår kontrakten for leveranse av komponenter til elektro- og industriautomatisering på Lerøys Sjøtroll-smolteanlegg på Kjerelva, Stord.

Prosessanlegget leveres av spesialisten Krüger Kaldnes (en del av Veolia Water Technologies) i samarbeid med byggentreprenøren Total Betong.

Schneider Electric er hovedleverandør av komponenter til elektro og automatisering av anlegget og har blant annet støttet Krüger Kaldnes med å integrere de over 400 smarte frekvensomformere Altivar Process 600 – som er skapt for vann- og avløpsapplikasjoner – i anlegget. Grunnet det spesielt store omfanget av Sjøtroll-anlegget på Kjerelva utviklet Schneider en egen software for å støtte Krüger Kaldnes med å effektivisere frekvensformernes idriftsettelse.

Krüger Kaldnes er eksperter på vann- og avløpsrensing.
De er kjent for sine kompakte og driftslønnsomme løsninger; de har utviklet et eget konsept som kan tilpasses kundenes individuelle behov og som passer perfekt for et anlegg som Sjøtroll Kjerelva:

- En av de største utfordringene på akkurat dette anlegget er selvfølgelig størrelsen i tillegg til de mange involverte aktørene og det at deler av anlegget allerede er i produksjon mens vi bygger videre, forklarer prosjektleder Torgeir Vreim fra Krüger Kaldnes.

Stort og smart fiskeanlegg
Sjøtroll Kjerelvas totale bygningsmasse på 20.200 kvadratmeter tilsvarer et areal på over tre fotballbaner. Byggingen startet i 2017 og vil avsluttes i 2019. Anlegget er modulært, dermed var det mulig å starte med innlegg av rogn allerede våren 2018 og i skrivende stund (august 2018) er noen kar allerede fylt med yngel.

- Kai Andreas Rosvald fra Krüger Kaldnes har utviklet fôrings-systemet "Njord" som håndterer utfôring og fiskeregnskap, mens SCADA-softwaren, "VA-Operatör", er utviklet av Krüger Kaldnes søsterselskap VA-Ingeniörene i Sverige, forteller Andreas Bjørnøy, prosjektleder elektro i Krüger Kaldnes, mens han opererer Schneider Electric Magelis-styrepanelet i Bygg A, hvor de første karene er blitt fylt med vann og fisk. 

- For å få adgang til fiskeanlegget må man bytte sko, desinfisere hendene og dekke seg til med en ren besøkeruniform for å beskytte fiskene fra smitte, forklarer han og viser panelene med betjeningsmateriell rett ved karene.

Viktig at teknologi skaper rett miljø

- De første ynglene ble satt i vannet (ferskvann) i Bygg A, som er det minste bygget av de to store som Sjøtroll Kjerelva vil bestå av. Anlegget vil omfatte totalt 12 avdelinger: to er klekkeri-avdelinger mens de andre 10 er RAS-avdelinger, hvor laksene skal vokse seg til 500 gram cirka, sier Bjørnøy.

Det skal være mulig å justere saltinnholdet i enkelte avdelinger opptil 20 promille ved innblanding av sjøvann, ifølge Krüger Kaldnes.

RAS står for Recirculating Aquaculture Systems.
Vannet i fiskekarene hentes delvis fra en ferskvannsdemning i nærheten av anlegget, delvis fra sjøen. Det effektiviserende med RAS-teknologi er at 98 % av vannet i anlegget resirkuleres hele tiden, slik at fiskene ikke blir avhengig av stor vanntilførsel utenfra året rundt. Vannet renses og pumpes inn i anlegget. Avløpsvannet fra karene pumpes ut og behandles for fjerning av partikler (fiskeavfall og fôrrester) gjennom beltefiltre og trommelfiltre. Så renses det for nitrogen og karbondioksid ved hjelp av AOT (Advanced Oxidation Technology), en høyeffektiv kjemisk prosess for rensing av blant annet vann og avløp. Vannet tilføres deretter oksygen gjennom en oxygenkjegle og så pumpes det inn i anlegget igjen. 

Energieffektivisering viktig
En RAS-prosess medfører mindre bruk av vann, men det er en nokså energikrevende prosess:

- Sjøtroll vil forbruke like mye energi som hele Fitjar, påpeker Andreas Bjørnøy. Derfor er det utslagsgivende å ha et elektroanlegg som gir mulighet til å styre og overvåke energien i anlegget, i tillegg til et automatisert industrianlegg som gjør prosessen så smidig og effektiv som mulig. Sjøtroll vil etter planen få solcelle-tak og i nærheten av anlegget finnes det en vindmøllepark.

For å energieffektivisere Sjøtroll har fiskekarenes plassering i høyden blitt holdt til et minimum slik at pumpene som tilfører vann til og fra karene, ikke må jobbe unødvendig mye. Væske-vann varmepumper kjøler vannet i fiskekarene ved å hente kaldt kjølevann fra fjordens dyp.

Vannet i karene må holdes generelt på 12-13 graders temperatur, men i klekkeriet skal temperaturen være mye lavere (3-8 grader). Fisken overføres til nye seksjoner av anlegget etter hvert som den vokser. Fra bunnen av karene suges vannet og fiskene opp til rørene som fører dem videre til neste kar. Seksjon 12 er den siste. Herfra skal fisken, som nå er smolt, settes ut i sjøen. Da har den vokst seg sterk og har nådd en vekt på 500 gram.

 

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...